default-header
HomeNieuwsZiekenhuizen publiceren ruwe ongecorrigeerde sterftecijfers

Ziekenhuizen publiceren ruwe ongecorrigeerde sterftecijfers

donderdag 15 juli 2010, door Hartpatiënten Nederland

Ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben vandaag hun ruwe

ongecorrigeerde sterftecijfers over 2009 openbaar gemaakt. Het gaat om het aantal sterfgevallen ten opzichte van het aantal ziekenhuisopnamen.

Met de openbaarmaking van deze ruwe cijfers willen beide brancheverenigingen tegemoetkomen aan de maatschappelijke en politieke vraag naar gegevens oversterfte in ziekenhuizen. De bekendmaking loopt tevens vooruit op de openbaarmaking van gecorrigeerde sterftecijfers. De ruwe cijfers zijn niet gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, de ernst van de aandoening of bijkomende ziektebeelden. Dit soort factoren beïnvloeden het sterfterisico, zeggen NVZ- en NFUbestuurders in een interview dat vandaag verschijnt in Medisch Contact. De ruwe, ongecorrigeerde cijfers zeggen nog niets over eventuele kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Daarom benadrukken de NVZ en de NFU dat de vandaag gepubliceerde cijfers ongeschikt zijn om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken of ranglijsten van te maken. De bekendmaking van ruwe cijfers is niettemin een eerste stap op weg naar gecorrigeerde sterftecijfers die wel als kwaliteitsindicator kunnenworden gebruikt, aldus de bestuurders van NVZ en NFU.

Gecorrigeerde sterftecijfers

NVZ en NFU verwachten in 2011 de gecorrigeerde sterftecijfers te kunnen publiceren. Het gaat om de zogeheten Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Het is een uit Engeland afkomstig rekensysteem dat de sterftecijfers corrigeert naar onder meer leeftijd, geslacht, opnamediagnose, ernst van de hoofddiagnose, acute opname, comorbiditeit en andere bijkomende aandoeningen. De HSMR wordt gepresenteerd als getal dat de verhouding tot het gemiddelde van alle ziekenhuizen weergeeft. Op dit moment is de HSMR nog niet geschikt voor gebruik in Nederland. Een expertgroep werkt aan de verfijning van het rekenmodel voor de Nederlandse situatie. Tegelijkertijd wordt de hand gelegd aan de uniformering van de registratie, zodat alle ziekenhuizen de correctiegegevens op eenduidige wijze vastleggen.
De publicatie ruwe sterftecijfers treft u hier aan.

Bron: NFU


Geef een reactie