default-header
HomeNieuwsWerkzaamheid en bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin

Werkzaamheid en bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin

AandoeningBehandeling

vrijdag 2 april 2021, door Hartpatiënten Nederland

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen rondom het AstraZeneca-vaccin, komen er veel vragen binnen bij Hartpatiënten Nederland hierover. Veel mensen twijfelen over het al dan niet laten vaccineren met dit vaccin, zeker naar aanleiding van recente media aandacht en ontwikkelingen in Duitsland. We begrijpen deze onrust en brengen dit onderwerp daarom toch onder de aandacht. Onderaan dit artikel wordt verwezen naar een uitgebreider artikel over dit onderwerp, voor de geïnteresseerden.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Medicines Agency (EMA) hebben de meldingen over trombose na toediening van het AstraZeneca-vaccin geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen causaal verband met het vaccin kon worden aangetoond. De balans van werkzaamheid en bijwerkingen is derhalve nog steeds positief.

In mijn artikel over causale relaties tussen vaccins en bijwerkingen had ik al geconcludeerd dat CBG en EMA niet in staat zijn om causale relaties aan te tonen, hooguit kunnen ze dat aannemelijk maken. Je vraagt je nu wel af, en mensen stelden mij ook deze vraag, hoe deze organisaties tot een positieve balans hebben kunnen concluderen. Met andere woorden welke instrumenten gebruiken zij daarvoor? Welnu, daar zijn geen instrumenten en ook geen balansen voor. Wel, zo vermoed ik, zijn er een tweetal tests in gebruik waarmee het CBG en EMA die balans proberen op te maken. Deze zijn niet-gevalideerd in wetenschappelijk onderzoek, het zijn de OB-test en NV-test.

In de eerste plaats de OB-test ofwel ‘Oog Bol’-test. Hiermee bekijkt men het aantal negatieve effecten en vergelijkt dat met het aantal positieve effecten en stelt dan dat het totale effect positief is. Een aantal ernstige bijwerkingen of sterfgevallen weegt voor hen dan niet op tegen het aantal (vermeende) positieve effecten. In de tweede plaats de NV-test ofwel ‘Natte Vinger’-test. Deze is afhankelijk vanuit welke richting de wind waait en met welke kracht er wordt geblazen. De blazer is altijd de farmaceutische industrie.

De combinatie van beide testen, de OB- en de NV-test, geeft de beste garantie dat een medicijn of vaccin ondanks meer of minder ernstige bijwerkingen, in de handel mag blijven. Ze zijn vooral bekend geworden van de beoordeling van het antidiabeticum rosiglitazon (Avandia®). Elke keer als er ernstige bijwerkingen werden vastgesteld was de conclusie dat de balans nog steeds positief was. Dat ging zo door totdat het patent was verlopen en het middel uit de handel werd genomen. Dat was 10 jaar na de marktintroductie nadat circa 50.000 mensen het leven hadden gelaten door hartinfarcten.

Voor zover ik weet heeft een registratieautoriteit in Europa, CBG of EMA, nog nooit het initiatief genomen een medicijn of vaccin uit de handel te nemen. Dat heeft alles te maken met de machtsstructuur en de financiering. Deze autoriteiten zijn financieel vrijwel volledig afhankelijk van de bijdragen die de industrie betaalt om hun producten geregistreerd te krijgen.

Transparantie hoe een besluit over het al dan niet uit de handel nemen van een medicijn of vaccin tot stand is gekomen is ver te zoeken, zeker nadat Lareb heeft besloten gegevens over bijwerkingen in de categorie bedrijfsgeheim onder te brengen. Onafhankelijke controle is daarom ver te zoeken. En dat is wel wat burgers mogen verwachten van organisaties die gaan over de veiligheid van medicijnen en vaccins.

Dick Bijl

Benieuwd naar achtergrondinformatie over dit onderwerp? Lees dan het uitgebreide artikel op Overnu.nl


Geef een reactie


Reacties (8)

 • J.W. van den Berg 2 april 2021

  Vanmorgen vertelde Agnes Kant van Lareb op de radio dat er vijf ernstige gevallen van trombose/minder bloedplaatjes (op ca. 400.000 vaccinaties) waren gemeld. Toch mooi dat ze een bedrijfsgeheim (zoals u het noemt) publiekelijk wordt gemaakt.

  • J.A. Dombeek 3 april 2021

   Allemaal luik en aardig, dat publiekelijk maken van een bedrijfsgeheim, maar wat schieten we ermee
   op? Op de Duitse radio gehoord zeker een dode. Vanochtend op de Nederlandse radio dat ze stoppen met dit vaccin in ieder geval tot 7 april. Dat is de tweede keer. Worden we misschien als proefkonijn
   gebruikt?

 • Maria Meijer 2 april 2021

  Is Pfizer en BioNTech wel te vertrouwen . Ik ben 73 jaar en heb een vrouwenhart dat betekent zegt mijn cardioloog dat mijn kleine vaten verstopt raken of zijn .ik heb daar Diltiazem Hci Aurobindo retard voor. Ik wordt binnenkort opgeroepen voor een vaccin.Het artikel is niet duidelijker voor mij geworden..met vr Groeten Maria Meijer

 • Ad Op het Veld 2 april 2021

  Een bedenkelijk artikel. Allesbehalve wetenschappelijk onderbouwd in tegenstelling tot de resultaten van onderzoken van EMA en WHO

 • Ed Yin 2 april 2021

  Beste, Ik begrijp gewoon niet dat men allerlei mensen met lichamelijke problemen met hart en diabetes met een medicijn laten vaccineren wat elke keer vragen oproept. Wat is nu het probleem om wat zwakkeren mwt pfizer of moderna te laten vaccineren. Ik heb eerder een medicijn gehad wat achteraf toch maar uit de handel werd genomen. Nl. Viog voor mijn rugproblemen, terwijl dat infarcten veroorzaakte, omdat ik als hartpatient geen zware pijnstillers mocht gebruiken.

 • Ansvdhatert 2 april 2021

  Goedemiddag,
  Van dit bericht wordt ik toch ongerust.
  Ik heb afgelopen woensdag het astrazenica-vaccin gehad en ben er behoorlojk ziek van.
  Al die negatieve berichten daar word he niet vrolijk van. Viind het onbegrijpelijk dat ik als hartpatient met bloedverdunner voor bloedproppen juist dit vaccin heb gekregen!
  Had geen keus het was dit of einde van de rit een vaccin wat over was en dan kon het toch zomaar astrazenica zijn.

 • s.faber 10 april 2021

  ik heb een vraag aan jullie.
  Ik heb hartfalen en kan worden geent met astrazenica, op 23 april .
  Is dat wel verstandig.
  Graag u antwoord, wat ik moet doen , ik 60 jaaar.
  Gr S.Faber