default-header
HomeNieuwsConsumentenpanel Gezondheidszorg

Consumentenpanel Gezondheidszorg

donderdag 25 maart 2010, door Hartpatiënten Nederland

Wat vinden we van de gezondheidszorg? Wat weten we ervan en wat zijn onze verwachtingen en ervaringen? Het NIVEL vindt een antwoord op dit soort vragen met het Consumentenpanel Gezondheidszorg, waarover nu een basisrapport is verschenen.

De gezondheidszorg gaat iedereen aan. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is opgericht om op landelijk niveau meningen en ervaringen te verzamelen van gebruikers van de gezondheidszorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. De vraagstelling is heel breed en gaat over de Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen. Over de uitkomsten wordt openbaar gerapporteerd. De resultaten vindt u via www.nivel.nl/consumentenpanel. Deze uitkomsten worden gebruikt ter ondersteuning van beleid dat de positie van gebruikers van de gezondheidszorg moet versterken.

Historie

Het panel is in 1992 opgericht door de Consumentenbond en het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Vanaf 2004 heeft het NIVEL het panel onder zijn hoede. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert de infrastructuur van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en per jaar twee peilingen met vragenlijsten die schriftelijk of via internet worden afgenomen. Overige peilingen worden gefinancierd door anderen die graag onderzoek met het panel willen uitvoeren.

Samenstelling

Het panel bestaat uit ongeveer 3000 personen van 18 jaar en ouder. De samenstelling van het panel vormt een afspiegeling van de algemene bevolking in Nederland. Om het panel door de jaren heen representatief te houden, wordt het regelmatig ververst. De panelleden krijgen ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. Deze vragenlijsten worden samengesteld door het NIVEL.

Voorbeelden

Binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg zijn inmiddels allerlei verschillende onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld in 2006 met subsidie van Nierstichting Nederland de evaluatie van de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’. De campagne had als doel mensen met een verhoogd risico op nierziekten op te sporen met een gratis ‘Niercheck’. Eveneens in 2006 is met subsidie van onder meer het ministerie van Verkeer & Waterstaat en het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer. En in 2008 is met subsidie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek gedaan naar de bekendheid met de Compensatieregeling Eigen Risico. Ook bij deze onderzoeken werden vragenlijsten afgenomen bij leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. In 2009 is onderzoek gedaan naar de publieke gezondheidszorg.

Onderzoek doen met het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Alle informatie over het panel is te vinden in het basisrapport. Ook kunt u daar lezen hoe u gebruik kunt maken van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Bron: Nivel


Geef een reactie