default-header

Re:Hoe veilig is ons voedsel (in Kassa 11 okt)

Home Forums Voeding Hoe veilig is ons voedsel (in Kassa 11 okt) Re:Hoe veilig is ons voedsel (in Kassa 11 okt)

#82290
Sjarel
Deelnemer

Nog afgezien van het gevaar dioxine te tanken bij het eten van vis, is er nog een andere reden om uiterst wantrouwend te staan tegenover al die promotiecampagnes om vis te eten.

Onze oceanen zijn bijna volledig leeg gevist. Tonijn bijvoorbeeld staat op het punt om uit te sterven. Desondanks zat tonijn te krijgen.

Het verstoren van de voedselketen in zeeen en oceanen heeft tot gevolg dat kwallen geen natuurlijke vijanden meer hebben. De middellandse zee bijvoorbeeld is vergeven van die beesten.

Gaan we aan land, dan zien we dat blijkens zeer recent onderzoek een kwart van de soorten zoogdieren op uitsterven staat. ,,Gelukkig” las ik dat wij, de mens, daar nog niet bij horen…..

Wanneer komen mensen er eens achter dat je geld niet kunt eten?