default-header

Re:Elektronisch patiëntendossier

Home Forums Algemeen Elektronisch patiëntendossier Re:Elektronisch patiëntendossier

#82511
Lisa
Deelnemer

Met één muisklik weet de dokter alles

Een artikel over het EPD door een voormalig huisarts.(29 okt 2008)

Het klinkt handig, een Elektronisch Patiëntendossier. Maar over de risico’s hoor je niemand.

Zaterdag ontvangt heel Nederland een brief van minister Klink van volksgezondheid. Met spotjes op radio en tv kan het straks niemand ontgaan dat er een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) komt. Zodat voortaan alle gegevens van alle patiënten voor alle hulpverleners altijd beschikbaar zijn.

Het elektronisch patiëntendossier is het stokpaardje van de overheid. Hoe kan het dan, dat het op weerstand stuit bij artsen en apothekers? Juist bij hen zou je groot enthousiasme verwachten over een digitale vergaarbak met in één oogopslag alle informatie over een willekeurige patiënt. Dossiers raken nooit meer kwijt.

De overheid steekt al jaren veel geld in mailings aan artsen, vol opbeurende verhalen om de blijde boodschap van het EPD in de medische branche uit te dragen. Maar de campagne lijkt niet echt aan te slaan. Nu invoering van het EPD dichterbij komt, zwelt de kritiek aan. Het systeem wordt de artsen opgedrongen.

Volgens minister Klink leidt het EPD tot minder ziekenhuisopnames en minder doden door medische missers. Maar op basis waarvan stelt hij dit?

Ook in de vakliteratuur zocht ik nog vergeefs naar bewijs voor deze stelling. In het Medisch Contact, het weekblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), verschenen al vele opiniërende artikelen over het EPD. Ik benaderde de auteurs annex pleitbezorgers voor informatie over wetenschappelijk onderzoek, met duidelijk bewijs dat de patiëntenzorg inderdaad gebaat is bij het EPD. Helaas zonder resultaat.

Als voormalig huisarts heb ik in de jaren negentig van de vorige eeuw de invoering van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) meegemaakt. Dit is een computerprogramma waarmee patiëntengegevens worden opgeslagen. Bijna alle huisartsen werken met een HIS, maar niet met hetzelfde: er bestaan meerdere systemen naast elkaar.

Uiteraard bood deze automatisering praktische voordelen en is wetenschappelijk onderzoek hiermee gebaat. Kortgeleden kregen twee van mijn gezinsleden van onze eigen huisarts een oproep voor gesponsord allergologisch onderzoek. Even later volgde een excuusbrief: per ongeluk waren verkeerde patiënten geselecteerd.

De huidige tevredenheid over het HIS mag niet verhullen dat de geldverslindende, ondoordachte en inefficiënte invoering menige huisarts tot wanhoop dreef. Velen hielden hun kritiek voor zich; immers, de komst van het nieuwe computerprogramma was goed voor het imago van de beroepsgroep. Kritiek op met name de commerciële belangen bij de invoering van het HIS bleef onuitgesproken.

De problemen van toen lijken zich nu te herhalen. Ik neem graag aan dat ook het Elektronische patiëntendossier technisch haalbaar is. Maar leidt het ook tot minder medische missers? Gaan artsen die slordig met patiëntengegevens omspringen, met het EPD opeens zorgvuldiger te werk? Trouwens, ook consciëntieus werkende dokters en hun personeel kunnen fouten maken bij het invoeren van medische gegevens in de computer.

De gevolgen van dit megasysteem zijn nog niet te overzien. Met de vercommercialisering van de gezondheidszorg zie ik het nog gebeuren dat patiënten voor twee vrijkaartjes naar de Efteling hun eigen EPD op een USB-stick ter beschikking stellen aan supermarkten voor een koppeling met verkoopgegevens die via klantenkaarten zijn vastgelegd.

Het ideaal van het EPD lijkt uit te gaan van louter integere hulpverleners die alleen in belang van hun patiënten gebruik maken van relevante medische gegevens. De realiteit is anders. Er zullen situaties zijn waarin zelfs betrouwbare huisartsen om oneigenlijke redenen patiëntengegevens inzien. Naarmate er meer persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen in één systeem, wordt de kwetsbaarheid groter.

Bron: Trouw.nl
Ignace Schretlen

Ik heb een paar jaar geleden mijn hele dossier bij de huisarts opgevraagd: ik vond er een aantal fouten in (zowel mbt tot mijn medicijnengebruik als diagnoses en gemelde allergieen waren niet genoteerd). En ik zal niet de enige zijn.
Kan Klink garanderen dat de info in het EPD klopt en goed up to date wordt gehouden?

Het was (is?) de bedoeling dat patienten ook zelf rechtstreeks hun dossier konden inzien (en dus controleren), maar dat zal er voorlopig nog niet van komen…. tot dat wel geregeld is, geef ik nog geen toestemming voor mijn deelname…. oh pardon …..het is andersom :silly: : (want Wie zwijgt stemt toe)……teken ik voorlopig maar bezwaar aan.

Lisa