default-header

Re:Vandaag gestopt…..

Home Forums Roken Vandaag gestopt….. Re:Vandaag gestopt…..

#82643
Anoniem
Inactief

Smoke until you drop (dead). Dat is populair gezegd zo’n beetje het resultaat van een dinsdag 25 november gepresenteerd onderzoek door de Universiteit Maastricht. Daaruit blijkt dat mensen stug blijven doorroken, zelfs al hebben ze de fatale longziekte COPD, zelfs al zou acuut stoppen hen redden van de onvermijdelijke pijnlijke dood – niks daarvan, doorpaffen, lekker béhbéh! Merkwaardig toch hoe mensen zichzelf te gronde richten! Net lemmingen. Als er eentje zich in zee stort, volgen alle andere lemmingen. Als je vrienden roken, dan rook jij ook. Klaar. Alle gekheid op een stokje. :unsure:

COPD is een veel voorkomende longziekte, die zo geleidelijk ontstaat dat de diagnose vaak pas volgt als er al veel schade is geleden. COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’, oftewel chronische bronchitis en longemfyseem. Kortademigheid, hoesten en slijm opgeven zijn de symptomen, waarvan veel rokers denken dat het ‘erbij hoort’. Naar schatting krijgt dertig tot vijftig procent van de rokers op termijn met COPD te maken. Dat maakt de ziekte de komende vijftien jaar tot doodsoorzaak nummer drie. “Mensen verliezen hun longfunctie. Ze kunnen op een gegeven moment geen trap meer op lopen, fietsen, wandelen. De laatste jaren, voorafgaand aan een langzame, pijnlijke dood, brengen ze vaak door in een rolstoel, aan een zuurstoffles”, zegt Daniel Kotz, onderzoeker bij de capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Op 21 november promoveerde hij aan de UM op onderzoek naar de volgende vraag: ‘Helpt het zwaar verslaafde rokers om te stoppen met roken als ze weten dat ze een vroeg stadium van COPD hebben?’ “De schade aan de longen is weliswaar niet te herstellen, maar versnelde achteruitgang wordt wel voorkomen en het welbevinden van de patiënt gaat vooruit als hij alsnog stopt”, aldus Kotz.:huh:

Via een longfunctietest werden driehonderd rokers met beginnend COPD opgespoord, die zelf nog niet wisten dat ze de ziekte onder de leden hadden. Ze werden verdeeld over drie groepen. De experimentgroep kreeg te horen dat ze ziek was, waarna er vier confronterende gesprekken in vier weken volgden met een longverpleegkundige. Ook kreeg ze het stop-roken hulpmiddel Notrilen gedurende zeven weken. De eerste controlegroep werd op exact dezelfde manier behandeld, maar zonder de kennis over haar eigen ziekte. Aan het einde van de studie kregen de deelnemers deze informatie vanzelfsprekend alsnog. De tweede controlegroep werd, eveneens zonder COPD-diagnose, naar haar eigen huisarts verwezen, die het meestal bij een advies en een receptje liet.:S

Vijf weken na de stopdatum werden alle deelnemers onderzocht, net als een half en een heel jaar later. In groep 1 was 51% gestopt na vijf weken. In groep twee was dat 40% en in groep 3 18%. “Dat vonden we een behoorlijk verschil”, vertelt Kotz. “De kennis over de eigen ziekte motiveerde blijkbaar tien procent meer mensen om te stoppen. Maar na een half jaar was dat verschil teruggelopen naar zeven procent en na een jaar was het helemaal weg. Het feit dat ze, door niet te stoppen met roken, op lange termijn een pijnlijke, langzame dood tegemoet gaan, weegt voor deze groep niet op tegen het korte termijn voordeel van een sigaret.”
Van groep 1 was na een jaar nog 11,2% gestopt, van groep 2 11,6% en van groep 3 (die de reguliere huisartsbehandeling had ontvangen) 5,9%. “Vergeleken met geen behandeling is de intensieve behandeling wel effectief gebleken. Counseling en medicatie verdubbelt de kans op succesvol stoppen met roken. Maar het heeft schijnbaar geen effect op lange termijn om mensen te confronteren met hun ziekte. Waarbij COPD natuurlijk wel een ander soort ziekte is dan een hartinfarct, wat voor veel rokers wel een goede motivatie is om te stoppen. COPD ontwikkelt zich heel langzaam, wat het een ver-van-je-bed-ziekte maakt.”:blink:

Kotz. “Elk jaar dat je na je 35e doorrookt, verkort je leven met drie maanden. Veel chronische ziekten kunnen voorkomen worden als mensen stoppen of überhaupt niet beginnen”.
,,Maar tot nu toe zeggen ministers dat roken een lifestyle is, waar mensen zelf maar vanaf moeten zien te komen. Ik denk persoonlijk dat het beginnen met roken een redelijk autonome keuze is, maar het kunnen stoppen met roken behelst meer dan een keuze. Het huidige Nederlandse beleid zegt tegen rokers: ‘Zoek het maar uit.’ Dat vind ik eigenlijk schandalig.”:angry:

Nou, als je tot hier bent gekomen met lezen, snap je misschien waarom ik zelf ben gestopt met roken. Vier weken geleden alweer. Te laat, ik weet het, maar beter laat dan nooit. En, laat ik eerlijk zijn, het niet-roken valt me gemakkelijk! Ik benijd rokers overigens niet. Voor mij mogen ze roken. :kiss:

Hoe dan ook: mensen zeggen dat ze een heel pijnlijke dood tegemoet gaan, botweg stikken, door te roken, helpt niet. :huh:

Misschien helpt dit: van roken word je lelijk, want de nicotine tast het huidweefsel aan, en dat proces is onomkeerbaar. Misschien motiveert dat althans de vrouwen om de sigaret snel uit te drukken. B)