default-header

Re:Aan mijn lijf geen polonaise

Home Forums Orgaantransplantaties Aan mijn lijf geen polonaise Re:Aan mijn lijf geen polonaise

#81865
ma_ti
Deelnemer

@Henri

Ik neem aan dat het grotendeels humor is maar ik zal toch maar efkes reageren

“Inderdaad, als je lichaam en ziel loskoppelt, waarom dan niet gelijk maar varkensharten geimplanteerd?”

Ik zou geen probleem hebben met het idee van gebruik van varkenshart. Of om het anders te zeggen: inderdaad, omdat ik de ziel als losgekoppeld zie van het lichaam (of me persoonlijk zelfs sterk afvraag of er uberhaupt zoiets als een ziel is) is het qua ‘natuurlijkheid’ -achtige redenaties e.d. geen enkel probleem voor mij om een varkenshart te gebruiken voor mensen. Over de situatie die je schetst zijnnatuurlijk andere dingen te zeggen en daar reageer ik hieronder op.

“Donateurs zat, en nieuwe vooruitzichten voor de bio-industrie en de megastallen. Het idee! Een megastal vol donateurs…… Brave New World, kortom, om met Aldous Huxley te spreken.”

Zeker geen mooi beeld, maar laten we voordat we op zaken vooruit gaan lopen dan eerst eens iets aan de huidige bio-industrie doen (ik neem overigens in het kader van consistentie aan dat ik hier met een vegetarier of een verfend biologisch vlees consument praat). De onderwerping van het dier ten behoeve van massaconsumptie is wat me daarin tegenstaat en of deze massaconsumptie nou gericht is op voedsel of harttransplantaties doet me eigenlijk niet zoveel.

“Rij met je hart. (etc.)”
” De stem van je hart volgen. (etc.)”

Als fan van Claude Levi Strauss (niet te verwarren met de Levi’s-guy) blijft taal voor mij natuurlijk een pragmatisch gegeven. Maar leuke taalkundige vondsten maak je wel Henri.

“Wat ik hiermee maar wil zeggen, om alle gekheid op een stokje te steken, is dat we hier voor een fundamentele keuze staan, een T-splitsing van wegen, waarbij goed nagedacht moet worden welke richting we kiezen. Die naar de megastallen, of die naar acceptatie van je lichaam en je ziel”

Met alle respect vind ik deze redenatie voor geen sikkepit deugen. Je stelling lijkt te duiden op een onheuze binaire oppositie. Je impliceert dat iedereen die er een andere visie dan de jouwe op na houdt een bepaald moreel besef mist om tegen massaconsumptie/het poces van onderweping van het een ten behoeve van het ander/ negatie van dierenrechten/ andere Aldous Huxley of Matrix achtige toestanden te zijn. En voor iemand die zo fel in de verdediging springt op de minste aantijding van asocialiteit/egoisme vind ik dat met alle respect nogal paradoxaal en inconsequent.

“Het mixen van varkens en mensen is het mixen van twee totaal verschillende energievelden, met alle consequenties van dien. En daar heeft nog geen hond over nagedacht, om in het dierenwereldje te blijven…..”

Ik vermoed dat dat de reden heeft dat de meeste mensen die daarmee bezig zijn er niet 0dezelfde overtuiging op na houden als jij. In dat geval hebben ze er dus niet niet over nagedacht omdat ze het ‘over het hoofd hebben gezien’ maar omdat zij er een andere visie dan de jouwe op na houden, en niet denken dat er vermeende energievelden gemixt worden. Waar je zelf respect en begrip vraagt voor jouw overtuiging neem ik aan dat je deze in gelijke mate terugverleent, en de overwegingen van deze mensen ziet als geinformeerde keuzes in plaats van nalatigheid.

@Jan van Overveld

“Maar kunnen we het misschien voor de zuiverheid beperken tot de wezenlijke zaken? Naar mijn mening vertroebelt de inbreng van aura’s deze discussie op het scherp van de snede in behoorlijke mate en lijkt het wel een afleidingsmanouvre.”

Ik denk niet dat je kan vragen het idee van aura’s e.d. achterwege te laten op het moment dat dit een reeel onderdeel uitmaakt van de keuzes die mensen maken mbt dit onderwerp. Wat je wel kan zeggen, en waamree ik het ook wel eens ben, is dat we op een dwaalspoor beland zijn en dat we eigenlijk in cirkels blijven praten.

M.a.w.: Inderdaad, als je gelooft in een lichaam, een ziel, een verbindtenis daartussen, een hiernamaals, dat aura’s daar het een en ander mee te maken hebben en er (naast andere waarschijnlijke aanwijzingen) genoeg bewijs voor zijn en dat de fragmentarisatie kwalijke gevolgen met zich meebrengt, dan is een orgaantransplantatie aan zowel aan de gevende als ontvangende kant een slecht idee. Aangezien de overtuiging van mensen mbt tot al dit niet zal staan, vallen of veranderen binnen een paar internet-posts is het wellicht niet heel erg productief om dit punt te blijven herhalen.

“Maar kunnen we het misschien voor de zuiverheid beperken tot de wezenlijke zaken? Naar mijn mening vertroebelt de inbreng van aura’s deze discussie op het scherp van de snede in behoorlijke mate en lijkt het wel een afleidingsmanouvre.”

Zoals ik hierboven al zei denk ik dat de aura’s/lichaams-zielsvebrindtenis/etc. een wezenijke zaak is voor sommige mensen. Ik denk dan ook zeker niet dat het afleidt of vertoebelt maar juist verduidelijkt en toevoegt. Wel denk ik dat het inmiddels een gepasseerd station is en dat ieder zijn/haar punten wat betreft de lichaams-zielsverbindtenis mbt orgaantransplantaties inmiddels wel duidelijk gemaakt heeft. Let’s move on people, wat valt er nog meer over te zeggen? Overigens ga ik wel van ieders beste bedoelingen uit.

“Ik ben ook zeker niet onder de indruk van het opgetrokken rookgordijn rondom de aura. Die staat naar mijn mening volstrekt los van organen en orgaangebruik.”

Ik weet niet of ik die woorden zou gebruiken maar ik vind een eventuele aura op zichzelf zeker geen bewijs voor een lichaams-zielsverbindtenis nee. Hoogstens een aanwijzing. En daarnaast heb ik al eerder gemotiveerd waarom een lichaamszielsverbintenis volgens mij, net zoals ziggurat zei, losstaat van organen/orgaangebruik. Daar wil ik voor de goede orde niet mee zeggen dat die lichaams-zielsverbindtenis niet bestaat.