default-header

Re:Aan mijn lijf geen polonaise

Home Forums Orgaantransplantaties Aan mijn lijf geen polonaise Re:Aan mijn lijf geen polonaise

#81822
Jan van Overveld
Deelnemer

Tjong jonge wat een discussie, maar ik ben blij dat jullie het uiteindelijk eens zijn. Heel even om vertroebeling, van dit geweldig belangrijk vraagstuk, tegen te gaan terug naar het geloof. Zoals ik mij dat meen te herinneren uit mijn studententijd:
In de meeste religies wordt de ziel geïnterpreteerd als een ondeelbaar en onsterfelijk deel van de mens die volgens het christendom bestaat uit lichaam, geest en ziel, waarbij je de geest het geweten zou kunnen noemen. De ziel kan niet van de geest gescheiden worden en is van een geestelijke cultuur. Dat is dan ook de reden waarom de ziel blijft voortbestaan. Het lichaam (inclusief organen) is te vergelijken met een tijdelijk omhulsel om te kunnen functioneren. De ziel is dan de ware persoon die in het lichaam huist. Maar: wie heeft er gelijk?? Het is een gevoelskwestie die per individu anders kan zijn. Natuurlijk moet een ieder daar ook vrij in zijn en is het verwerpelijk dat mensen het gevoel krijgen aso genoemd te worden als ze er anders over denken. Echter de discussie omtrent doneren en het doneersysteem is uitermate belangrijk.