2 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Jelline
afbeelding van Jelline
Offline
Laatst gezien: Nooit geleden
Lid sinds: 31/01/2010 - 17:36
Angina pectoris klachten als bijwerking van medicijnen?

Halo allemaal,
Ik ben nieuw op deze site en zit met de volgende vraag.
Wie van jullie is er bekend met het gegeven dat je angina pectoris klachten kunt krijgen als bijwerking van bepaalde medicijnen?
Ik ben doorgestuurd naar de cardioloog voor mijn angina pectoris lijkende klachten, maar voor mijn gevoel
komt het door mijn medicijngebruik voor trage schildklierwerking (thyrax) en mijn hoge bloeddruk tabletten (enalapril 5 mg).
Wie weet hier wat meer vanaf of heeft hetzelfde ervaren? graag jullie reacties
met vr. groeten
Jelline

bulldogsrotterdam ( )
afbeelding van bulldogsrotterdam
Re:Angina pectoris klachten als bijwerking van medicijnen?

Enalapril

Bijwerkingen
Zeer vaak (> 10%): duizeligheid, wazig zien, misselijkheid, asthenie. Hoest. Vaak (1–10%): hypotensie (inclusief orthostatische hypotensie), syncope, angina pectoris, ritmestoornissen. Dyspneu. Diarree, buikpijn, smaakstoornis. Overgevoeligheidsreacties waaronder uitslag, jeuk, angioneurotisch oedeem. Hoofdpijn, vermoeidheid, depressie. Hyperkaliëmie, toename van serumcreatinine. Soms (0,1–1%): slaapstoornissen, nervositeit, paresthesie, verwardheid. Hartkloppingen, myocardinfarct of cerebrovasculair accident, mogelijk als gevolg van extreme hypotensie bij risicopatiënten. Rinorroe, keelpijn en heesheid. Bronchospasme of astma. Braken, dyspepsie, ulcus ventriculi, obstipatie, anorexia, droge mond, ileus, pancreatitis. Achteruitgang van de nierfunctie, nierfalen. Spierkrampen, tinnitus, alopecia, malaise, koorts, impotentie. Anemie, hypoglykemie, verhoging van bloedureumgehalte, hyponatriëmie. Zelden (0,01–0,1%): bloedbeeldafwijkingen, lymfadenopathie. Ernstige overgevoeligheidsreacties zoals cholestase (inclusief geelzucht), erythema multiforme, stevens-johnsonsyndroom, exfoliatieve dermatitis, toxische epidermale necrolyse, pemphigus, erytrodermie, allergische alveolitis, eosinofiele pneumonie, hepatocellulaire of cholestatische hepatitis inclusief necrose, auto-immuunziekten. Stomatitis of aften. Syndroom van Raynaud, gynaecomastie. Zeer zelden ( In zeldzame gevallen zijn ACE-remmers in verband gebracht met een syndroom dat begint met cholestatische icterus en overgaat in fulminante hepatische necrose en (soms) overlijden.
Er is melding gemaakt van een symptomencomplex dat enkele of alle van de volgende verschijnselen kan omvatten: koorts, serositis, vasculitis, myalgie/myositis, artralgie/artritis, een positieve ANA, een verhoogde bezinkingssnelheid, eosinofilie en leukocytose. Uitslag, fotosensibilisatie en andere dermatologische verschijnselen kunnen hierbij optreden.
Het optreden van het syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH) is gemeld.

thyrax

#
Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

* Te hoge doses of te snel opvoeren van de dosering van dit middel kan o.a. leiden tot versneld hartritme (= tachycardie), hartkloppingen, hartritme-stoornissen (= aritmieën), hartkramp (= angina pectoris), hoofdpijn, spierzwakte, krampen, rode vlekken in gezicht en hals ('flushing'), hoofdpijn, koorts overgeven, ontregelde menstruatie, bevingen, rusteloosheid, slapeloosheid, gewichtsverlies, zweten en diarree.
Neem in dat geval contact op met uw (huis)arts.

dus beide medicatie kan deze klachten veroorzaken...