default-header
HomeNieuwsDick Bijl twijfelt over coronavaccin

Dick Bijl twijfelt over coronavaccin

BehandelingBelangenbehartigingBijwerkingen

vrijdag 29 januari 2021, door Hartpatiënten Nederland


Wetenschapper Dick Bijl wacht liever met vaccinatie. Er zijn te veel onduidelijkheden, de fabrikanten overdrijven de heilzame werking ervan. Bovendien zijn de bijwerkingen onbekend, en de manier waarop Pfizer en Moderna hun vaccin hebben ontwikkeld is te nieuw om zeker te weten dat je er niks aan over houdt.

Dat is zo’n beetje kort samengevat de twijfel bij epidemioloog en oud-huisarts Dick Bijl. Hij wil eerst nader onderzoek. Dat wacht hij liever af.

Of dat nader onderzoek er komt is echter onzeker. De fabrikanten werken daaraan traditioneel niet mee. Ze verrichten eigen onderzoek, schermen dat af voor de boze buitenwereld, en presenteerden vervolgens de resultaten daarvan. Of die kloppen, kun je niet nagaan. Dat is echter als de slager die zijn eigen vlees keurt. Onafhankelijk onderzoek, daar werken ze traditioneel niet aan mee. En in het verleden is bij herhaling gebleken dat de farmaceuten er behoorlijk naast zaten wat betreft hun schoonschijnende conclusies.

Bijl onderzocht de gegevens die de fabrikanten aanleverden om een handelsvergunning te krijgen. Daaruit kwamen ronkende en juichende resultaten naar voren. Effectiviteit Pfizer 95 procent, Moderna 94 procent, AstraZeneca 90 procent. Mooi toch zou je zeggen. Helaas, de werkelijkheid is toch wel anders.

Onderzoeker Peter Doshi van de University of Maryland kwam na studie van de aanvullende documentatie van Pfizer tot “opmerkelijke bevindingen”, aldus Bijl. Daaruit blijkt dat de vaccineffectiviteit wordt overschat. Om de effectiviteit van het vaccin mooier te maken werden bepaalde testpersonen uitgesloten. Soortgelijke testpersonen mochten wel meedoen aan de placebogroep. Dat trekt de vergelijking natuurlijk scheef. Ook gebruikten mensen uit de vaccingroep meer pijnstillers waardoor infectiesymptomen kunnen zijn onderdrukt. Deze mensen kunnen daardoor een onjuiste diagnose hebben gekregen. Doshi concludeert dat Pfizer slechts van 19, hooguit 29 procent effectief is – en niet voor 95 procent zoals Pfizer beweert.

Bijl onderschrijft deze conclusie. Hij wijst er verder op dat ernstige bijwerkingen onvoldoende zijn onderzocht. Van de nieuwe technieken die bij de productie van Pfizer en Moderna zijn toegepast weten we onvoldoende over de bijwerkingen en de lange termijn effecten (die zijn bij AstraZeneca wel bekend).

Ook artsen weten te weinig over die bijwerkingen, met als gevolg dat ze die vaak niet rapporteren. Voorbeeld daarvan is het overlijden van 23 hoogbejaarde mensen na vaccinatie in Noorwegen, en tien kwetsbare ouderen in Duitsland. In de media verschenen weliswaar berichten dat er geen verband zou zijn tussen sterfgevallen en vaccin – maar zo’n verband kun je wetenschappelijk niet bewijzen of ontkennen, omdat je het vaccin niet opnieuw kunt toedienen aan overledenen om te zien of er wederom zo’n sterfgeval zou optreden, aldus Bijl.

Bijwerkingenturfcentrum Lareb deelt mee dat er alleen milde bijwerkingen zijn gemeld. Maar dat zegt mij in het geheel niets. Tijdens de vorige pandemie in 2009-2010 gaf Lareb aan dat hun analysen lieten zien dat er geen nieuwe onverwachte bijwerkingen waren opgetreden van de toen gebruikte pandemische influenzavaccins. Ze zaten er volledig naast en de reden is dat ze niet actief zoeken naar bijwerkingen maar passief afwachten tot er gemeld wordt. GlaxoSmithKline had ruim 3000 meldingen van meer of minder ernstige bijwerkingen onder de pet gehouden. Het gaat om ernstige allergische reacties en bijvoorbeeld narcolepsie. Hierover worden nog steeds rechtszaken gevoerd.

In het onderzoek van AstraZeneca werden van 176 geconstateerde bijwerkingen er drie toegeschreven aan het vaccin. Je vraagt je af hoe dat kan”, vraagt Bijl zich af. “Hoe weten de beoordelaars zeker dat dit er slechts drie zijn? Dat weten ze uiteraard niet zeker, ze nemen dat aan.”

Bijl concludeert dat je gemiddeld 100 mensen moet vaccineren om één infectie te voorkomen. Maar dan nog zijn de korte en lange termijneffecten op sterfte en complicaties onbekend. En die gelden voor alle honderd. Verder weten we niet wat het effect van vaccinatie is op de overdracht van het virus (transmissie) en wat het doet bij mensen die geïnfecteerd zijn maar geen symptomen hebben.

Voor mensen die tot de risicogroep behoren is het moeilijk om een gedegen afweging te maken of zij zich willen laten vaccineren, aangezien exacte gegevens over de risicoreductie, en ook in relatie tot de ernst van die aandoeningen, ontbreken”, aldus Bijl.

“Onafhankelijke onderzoekers hebben meerdere verzoeken ingediend bij fabrikanten en registratieautoriteiten om de ruwe onderzoeksgegevens te overleggen zodat zij deze zelf kunnen analyseren. Daarop is nog geen actie gekomen. Of ik mijzelf laat vaccineren laat ik afhangen van de uitkomsten van die analysen.”

Lees hier het volledige artikel: Stand van zaken werking en bijwerkingen van coronavaccins- Dick Bijl


Geef een reactie


Reacties (20)

  • M.Ravenek 29 januari 2021

    Ik ben blij met de berichtgeving en weet van veel meer artsen,die bezwaar hebben tegen dit vaccin.Zelfs mijn eigen huisarts.
    Waarom worden deze verhalen niet gepubliceerd Roy Kloet,o.a.
    Te snel gemaakt,niet eerlijk getest en de duur van immuniteit heel kort,gevolgen van deze manier van maken ,grote vraagtekens.
    Waarom zo de bevolking beïnvloeden,door media druk.
    Welke machten zitten hier achter?Het Britse virus is nu weer hot,maar er blijven altijd virussen bestaan .Straks het Braziliaanse etc etc.Een gezonde levensstijl bewegen gezond eten vold.rust naar geest ziel en lichaam.Ouderen en zwakken ,hoe verdrietig ook voor de nabestaanden,zullen vaak eerder sterven.Het leven is NIET maakbaar.ik ben christen en geloof in een leven na dit leven,door het offer van Jezus Christus,voor mijn zonden…en dat geeft Hoop,Vrede,Blijdschap..Dus geen paniek,angst,depressie,eenzaamheid.

  • Jan du Bois 29 januari 2021

    Door schade en schande ben ik wijs geworden, en Jezus is mijn grote fan geworden! Hij heeft gezegd wie in mij geloofd en mij vertrouwd zal met mij naar een heel nieuwe wereld gaan met een heel nieuw lichaam. (denk aan de wederom geboorte)! Tijdens een crisis kreeg ik een bemoedeging door uit een hogere wereld! Eenmaal komt voor alle mensen de zomer in het land, dan zijn alle zorgen en lasten aan de kant! O, wat duurt het toch lang, maar we zijn niet bang want god ons aller vader zorgt voor ons belang. Tot slot wil ik zeggen, vele mensen zijn zo bezeten van deze slechte wereld dat ze niet meer weten dat er hierna een veel betere komt. In de vaccins heb ik geen vertrouwen. Jan!

  • Ingrid de Koning 12 februari 2021

    Voorwaar een ernstige zaak dat in een wereldwijde pandemie de farmacie haar gelederen gesloten houdt, geen openheid van zaken geeft, enkel haar eigen verdienmodel in het vizier heeft en aan kan schuiven in elk praatprogramma zonder ook maar één kritische vraag te riskeren.

  • Maria wieland 4 maart 2021

    Mijn vrien heeft bloedverdunnens en een onregelmatige hartsla H heeft daar ook medicijnen voor wat is uw raad ?

    • Elizabeth 4 maart 2021

      Nattokinase bloeddrukverlagend, bloedvat-versterkend en hart versterkend met eventueel SERRAPEPTASE.
      Veel succes Elizabeth

  • René Gibbels 4 maart 2021

    Onderstaande al bij diverse instanties aangegeven, wordt genegeerd:
    Dagelijks worden er zeer veel bloedbuisjes onderzocht in o.a. de laboratoria van de diverse ziekenhuizen, deze zijn afkomstig vanuit het ziekenhuis intern of aangeleverd vanuit de diverse prikposten.
    Er zijn zeer veel personen die regelmatig het bloed moeten laten controleren om welke reden dan ook.
    Wordt dit bloed ook meteen onderzocht op antistoffen covid-19, en verzamelt in een centrale database van alle laboratoria voor verder onderzoek?
    #minvws ik mag aannemen van wel, we zijn nu een jaar onderweg met covid-19 en dit zou al een enorme schat aan informatie hebben opgeleverd over het aantal mensen met antistoffen en het eventuele verloop van deze antistoffen in verloop van tijd, als mensen regelmatig bloed moeten laten prikken. Zeker nu men begonnen is met vaccineren zou men dus ook de mensen die gevaccineerd zijn, en het bloed moeten laten controleren om een andere reden, hierop kunnen testen en kijken naar de opbouw en het verloop van de antistoffen, en zo verder onderzoek doen naar de effectiviteit van de verschillende vaccins.
    #RIVM Ik zou het jammer vinden als dit niet is gebeurd en gaat gebeuren, er is dan al heel veel kostbare data verloren gegaan het afgelopen jaar. Corona testen kost geld, laboratorium onderzoek van bloed ook, maar dit zou in een moeite door kunnen en geeft zoveel belangrijke informatie.
    Ik weet dat #Sanquin bij de bloeddonoren ook steekproefsgewijs het bloed controleert op antistoffen maar dit blijft anoniem, wat ik jammer vind want als je een ziekte onder de leden hebt wordt men hiervan wel op de hoogte gebracht, waarom niet bij iets belangrijks als #antistoffen #covid-19?

  • peter merlijn 4 maart 2021

    Maar goed dat ik de afgelopen week heb geweigerd ik wacht ook af misschien over een paar jaar

  • Arco Janse 4 maart 2021

    De cijfers in israel laten anders een zeer hoog percentage bescherming zien. Maurice de hond is niet de minst kritische in cijfers maar hij heeft het op de voet gevolgd en kwam al snel tot data die wijst op een zeer hoge beschermingsfactor. Niet 19-29 procent.

    • Anneke 22 april 2021

      De cijfers die Israël naar buiten brengt kloppen niet, het onderzoek waar deze op zijn gebaseerd op een onderzoek waarbij mensen niet standaard werden getest maar alleen wanneer ze dat zelf besloten. Mensen met klachten laten een test afnemen, dit zegt dus alleen wat over een afname in klachten ALS iedereen met klachten zich zou laten testen. Mensen die gevaccineerd zijn, denken beschermd te zijn en laten zich minder vaak testen bij klachten die ze af doen als Griepje, verkoudheid. Bovendien lieten de cijfers echt wat anders zien, in vergelijk met Spanje stierven waar op 31/03/2021 net zoveel mensen aan Corona, net zoveel als in Israël. Spanje heeft een populatie van 47 miljoen waarvan 6% gevaccineerd was op deze datum en ze hadden 3352 positieve gevallen . Israël heeft 9,5 miljoen inwoners met een vaccinatiegraad van 60% en 514 positieve gevallen. Er zijn zo meer landen met een lage vaccinatiegraad en goede cijfers, hebben we het nog even niet over landen zonder of met wekenlang opgeheven LockDown waar de positieve gevallen, het sterfte cijfer en ernstig zieken omlaag gaan en waar bij lange na geen 60% gevaccineerd is. Als voormalig epidemiologie student luister ik liever naar de wetenschap en kijk naar gedegen onderzoek, niet rammelend onderzoek vol wishful thinking. Doshi is niet de minste, evenmin als Bijl.

  • Marga 5 maart 2021

    Ben 62 jaar. Heb dinsdag 2maart dat vaccin gekregen. Ben goed ziek geweest. Twee dagen hoofdpijn spierpijn en koorts. Heb 8 jaar geleden een openhart operatie gehad . Doe ik er goed aan om de tweede vaccinatie te nemen. .Met deze mededelingen

  • Ben Braaksma 5 maart 2021

    Goed dat u van zich laat horen. Ik hoop dat meerdere artsen dit doen. Maar ik begrijp.ook hun dilemma. Aan de ene kant hun arsteneed en aan de andere kant het risico om uit je vak te worden gezet met alle gevolgen van dien. Alleen dit feit al maakt dat de gezondheidszorg corrupt en niet te vertrouwen is. Dit gezegd hebbende moet ik ook toegeven dat ik zelf meedoe in een trail met een oplossing voor het dichtslibben van aderen bij hartpatiënten. Dit is een bestaande medicatie die gebruikt wordt bij reumapatienten. Het bleek dat reumapatienten een enorm laag cholesterol hebben. Omdat het voor een andere patiënten groep gebruikt wordt moet het opnieuw beproefd en getest worden. Inmiddels ben ik vier jaar bezig en is er de hoop dat het dit jaar goedgekeurd gaat worden. Dit is een geweldige discrepantie als je dit vergelijkt met de testperiode van het covid vaccin, nog geen jaar. Daarbij komt dat het vaccin nog in een experimentele fase zit, volgens de brief van minister de Jonge aan de 2e kamer. Welbeschouwd is dit spelen met het leven van anderen. En dat is in mijn ogen ronduit misdadig. En wat nog veel erger is, dat is het feit dat als je met deze feiten aankomt je door heel veel publieke platforms geweerd wordt. Kennelijk heeft de pharmacheutische industrie zoveel macht dat zij dit allemaal kunnen regelen. En dat maakt het voor mij nog duidelijker. Ik laat mij niet vaccineren.

  • Edith van de Ven 5 maart 2021

    Ik zie het voordeel van het vaccin niet! Je blijft nog steeds besmettelijk, komt niet van de mondkapjes af of van de 1,5 meter regel. Daarnaast werkt het ongeveer 5 maanden, dan zou je dit 2 keer per jaar moeten herhalen. Waarom zou je het doen als er nog veel onbekend is en je gewoon kunt vertrouwen op je eigen immuunsysteem.( als je geen risico patiënt bent worden de meeste mensen niet ernstig ziek ) Wat ik ook heel vreemd vind is dat als je al corona gehad hebt, en dus al antistoffen hebt, nog steeds wordt aanbevolen je te laten vaccineren. Wat doet het met de fertiliteit? Voor jongeren toch niet nodig dit risico te nemen?! Er is een maatschappelijke dwang ontstaan: Je mag vanalles niet meer als je niet gevaccineerd bent. Een vaccin is om ziekte te voorkomen , niet om te mogen deelnemen aan het leven!! Kan er echt heel boos over worden. Ik werk zelf op de IC maar heb straks ook geen baan meer want er komt een regel aan : Je mag niet in de zorg werken als je niet gevaccineerd bent! Evidence bases werken is naar de achtergrond verschoven. We vinden nu de regels belangrijker: Allemaal continue een mondkapje op waarvan we weten dat het schijnveiligheid is! Gewoon mee doorgaan in de ziekenhuizen. Echt erg hoor!

  • J.M. Keulers 7 maart 2021

    Geachte heer Bijl, bedankt voor uw bericht. Ik heb een vraag: u bent arts en dus dagelijks bezig met zieke mensen. Het is inmiddels bekend dat mensen die lijden aan de pandemie van overgewicht en/of diabetes, veel meer risico’s lopen om de ziekte te krijgen dan gezonde mensen. Wat zou u mij aanraden: ik ben 72,5 jaar oud, heb op 19 januari 2021 een sportmedisch onderzoek ondergaan waaruit blijkt dat ik volledig gezond ben (ik gebruik geen medicijnen) en dat ik in de test bij de hoogste belasting een zuurstofopname had van 100%. Ik heb (financieel gezien) nog drie jaar de kans om op vakantie te gaan en heb vernomen dat ik alleen kan reizen als ik gevaccineerd ben. Het zou fijn zijn als ik van u een reactie mag horen. Bij voorbaat dank voor de moeite. Vriendelijke groet, Hanny Keulers

  • Henk Meerman 14 maart 2021

    De artikelen zijn in doorsnee duidelijk, maar de gebruikte definities zijn voor niet-medici zoals ikzelf moeilijk te begrijpen. De omrekening van ene definitie naar de andere kan ik niet volgen. Ik heb met belangstelling het artikel verder gelezen en heb dus mijn twijfels voor het vaccineren i.v.m. een vroegere herseninfarct en het gevaar van klontering in het bloed als mogelijke bijverschijnsel. De trombosedienst geeft verder ook (nog) geen advies.

  • Vital Henkens 28 april 2021

    Het kan zijn dat deze persoon gelijk heeft.
    Je moet maar eens kijken naar of in de hospitalen.

    • E.J. de Jong 15 juni 2021

      Ik heb nu samen met mijn vrouw de eerste Pfizer prik gehad. Dit bericht van een arts laat me wel schrikken. Heb wij er wel verstandig aan gedaan om ons te laten vaccineren? We zijn beiden 50 jaar oud en hebben nooit klachten gehad. Ik heb begrepen dat deze bij de 2e vaccinatie wel kunnen optreden. Ik hen nu twijfels of wij deze wel willen. Graag vraag ik uw advies hierbij. Ik maak me grote zorgen dat wellicht in de toekomst er lichamelijke problemen komen door het vaccin terwijl wij gewoon gezond zijn. We hopen op een mooi, fijn en lang leven.

  • Sp 18 juni 2021

    Ben zelf hartpatiënt, 2e hartoperatie kreeg ik bacterie op de hartklep en wat ik nu aan overgehouden heb zijn hart overslagen (mechanisch hartklep). Waar ik angstig voor ben is corona vaccinatie aangezien ik altijd bijwerkingen krijg. De laatste griepprik was in 2018 waar ik bijna een 1/2 aan het hoesten was. Ik zou eigenlijk hiermee willen wachten tot er duidelijkheid is wat de bijwerkingen zijn. Maar ja niet nemen wordt het je kwalijk genomen, maar het is mijn leven. Ik heb 2 ernstige aandoeningen overleefd ( aneurysma in de hersenstam en bacterie op de hartklep). Genoeg is genoeg zou ik zeggen. Het liefst wacht ik nog een 1/2 jaar en over praten met mijn huisarts word niks want hij zou zeggen…meteen doen…Jammer dat men niet willen geloven dat je bijwerkingen krijgt op medicijnen. Het doet er niet toe waar voor medicijnen. Waar ik geen bijwerkingen krijg zijn de cholesterol pillen van het merk pfizer, geen klachten van gewrichtspijnen of wat dan ook andere merken zijn waardeloos. Jaren gebruiken gaan je botten op achteruit en daar is mijn reumatoloog niet blij mee.
    Geen vaccinatie nemen wordt je buiten gesloten, maar daar ben ik niet bang voor. Geen troep in mijn lijf en wachten op meer info omtrent de bijwerkingen

  • pieter 1 oktober 2021

    Goed dat jullie dit geplaatst hebben. Hopelijk overleefd dit de overheidscensuur.

    Mijn vrouw, kerngezond en energiek kreeg onlangs 3 dagen na de 2e pfizerprik hevige hartpijn en benauwdheid.

    We hebben grote twijfels over de volgende vaccinaties en ons vertrouwen in overheid/big pharma is weg.

    Hopelijk komt er binnenkort neutraal, controleerbaar en onafhankelijk wetenschapsonderzoek.

  • Elle 22 oktober 2021

    Wat fijn dat u als een van de weinige onafhankelijk en open bericht geeft over de experimentele vaccins Moderna, Pfizer, Janssen en AtraZeneca. Inmiddels zijn we beland in oktober 2021 en het is wel duidelijk hoeveel mensen inmiddels zijn overleden na een vaccinatie en hoeveel mensen kampen met bijwerkingen. Waarom doet de regering niets en lezen en horen we hier niets over in de media? Waarom worden burgers die moeite doen en onderzoek doen naar het vaccin en besluiten zich niet laten vaccineren, weggezet als complotdenkers? Welke belangen spelen er en waarom horen we hier niets over? Als ik als leek op de hoogte ben van de dodelijkheid van de vaccins dan weten Mark Rutte en Hugo de Jonge en de rest van de regering dit ook.

  • Ria 18 november 2021

    Ik ben vaatziekten patiënt en na 3,5 maanden na Corona vaccinatie krijg ik iedere keer hartkloppingen, alleen bij rust. Is dit wel een bijwerkingen van Corona vaccinatie