Wie zijn wij

Vanuit de doelstelling van Hartpatiënten Nederland; het verlenen van steun aan hartpatiënten in de meest uitgebreide zin van het woord, is Hartpatienten.nl ontstaan. Eerder werd dit vormgegeven door o.a. het uitgeven van tijdschriften, wachttijdenoverzichten etc. Iedere donateur kon en kan juridische en medische adviezen aanvragen. En nu hebben wij met Hartpatienten.nl, iets nieuws, iets voor ons allemaal, aan toe gevoegd. !

Wij zijn géén wetenschappelijke organisatie. Wij zijn er voor iedereen en komen al sinds het begin van de jaren zeventig – als onder meer organisator van luchtbruggen - op voor de belangen van patiënten. Indien gewenst bieden wij hulp, begeleiding en adviezen op een zo breed mogelijk terrein van hart- en vaatziekte(n). Zo voorzien wij bijvoorbeeld ook in een behoefte met onze speciale HartbrugReizen. Meer informatie over onze Stichting kunt u lezen op onze site www.hartpatienten.nl, onder over de Stichting.

Hieronder vindt u het team dat hier op Hartgenoten.nl voor u klaar staat! Met een klik op de foto of naam komt u op diens profiel.

Jan van Overveld   Anneliese Wijers-Barten   Marly van Overveld   Bert Wulms
Jan van Overveld   Anneliese Wijers-Barten   Marly van Overveld   Bert Wulms
J.M. van Overveld voorzitter
E.M.J. Wijers-Barten secretaris
J.W. Stevens penningmeester