Privacy

Privacybeleid van Hartpatiënten Nederland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hartpatiënten Nederland verwerkt van haar donateurs en andere geïnteresseerden.
 
Indien je een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Hartpatiënten Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Hartpatiënten Nederland, Zwartbroekstraat 19, 6041 JL in Roermond. De functionaris persoonsgegevens is bereikbaar via roermond@hartpatienten.nl.
 
2. Welke gegevens verwerkt Hartpatiënten Nederland en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:           
      a) voor- en achternaam, geboortedatum;
      b) adresgegevens;
      c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer.
 
2.2 Hartpatiënten Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
      a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap of, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie; 
      b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van de tijdschriften en informatie over diensten en activiteiten van Hartpatiënten Nederland;
      c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de donatie of bestellingen af te wikkelen.
 
2.3. E-mail berichtgeving (opt-out):
Hartpatiënten Nederland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hartpatiënten Nederland. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hartpatiënten Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
 
3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hartpatiënten Nederland  gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst. 
 
 
4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via de administratie van Hartpatiënten Nederland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hartpatiënten Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 
 
4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie. 
 
4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hartpatiënten Nederland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie.
 
4.5 De administratie en de functionaris gegevensbescherming zijn de te bereiken via roermond@hartpatienten.nl.
 
 
5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 
 

6. Cookies

Wanneer u akkoord gaat met het gebruik van cookies worden deze gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics en voor de werking van social media knoppen (Facebook, Google). 

Wij gebruiken geen cookies voor het opslaan van persoonlijke gegevens. Verder worden de gegevens voor Google Analytics geanonimiseerd zodat deze niet zijn te herleiden tot een persoon.

U gaat akkoord wanneer u op de Akkoord knop klikt bij de 'Privacy & cookiebeleid' melding bij eerstmalig gebruik van deze website of als u deze melding negeerd en op een andere manier verder navigeert op deze website.

Internetbezoek volgen met cookies

Informatie over uw websitebezoek kan worden opgeslagen op uw computer. Ook kan die informatie vanaf uw computer door websitebeheerders worden uitgelezen wanneer uw onze website bezoekt. Dit gebeurt met behulp van cookies. Dit zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer.

2 soorten cookies

Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert. Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag.

Toestemming voor plaatsen cookies

Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden als u zich heeft aangemeld (login).

Toestemming verwerken persoonsgegevens

Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben. Vanaf 1 januari 2013 geldt hierbij voor cookies die surfgedrag volgen een rechtsvermoeden: de wet gaat er dan vanuit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen in de regel ondubbelzinnige toestemming vereist is, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken

Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen. Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.