Missie

In Nederland zijn ziekten van het hart en de bloedsomloop de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Elk jaar sterven in ons land totaal ruim 130.000 mensen, van wie circa vijftigduizend aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Omgerekend 35 à 36 procent van de sterfgevallen in Nederland is direct te herleiden tot deze groep aandoeningen. 
Er overlijden méér mensen aan hartkwalen en vaatproblemen dan aan vormen van kanker: gemiddeld zo’n 130 per dag aan hartproblemen tegen 105 aan kanker. Het is de missie van Hartpatiënten Nederland om deze omvangrijke groep patiënten met raad en daad bij te staan, en op een onafhankelijke manier te helpen hun weg te vinden door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie.