Klachten

Heeft u ideeën, suggesties of een klacht?

Neem s.v.p. contact op met het bestuur van Hartpatiënten Nederland:

  • per telefoon: 0475 – 31 72 72
  • mail: roermond@hartpatienten.nl
  • brief: Postbus 1002 – 6040 KA Roermond
  • fax: 0475 – 33 53 15

Geef hierbij een duidelijke omschrijving van uw idee, suggestie of klacht (wanneer, waardoor en betrekking hebbende op) onder volledige vermelding van uw persoonlijke gegevens zoals u bij ons bekend bent.

Wat gebeurt er met uw melding?

  • de betrokken personen handelen de melding af en brengen verslag uit aan het bestuur
  • een klacht dient in beginsel binnen 10 dagen afgehandeld te worden
  • meldingen worden tijdens bestuursbijeenkomsten geëvalueerd

Het bestuur van Hartpatiënten Nederland is dankbaar voor alle moeite en hoopt op deze wijze haar dienstverlening in de toekomst zoveel als mogelijk te verbeteren. Uiteraard worden alle meldingen serieus genomen en dienen als structurele bijdragen voor ons verbeteringsproces van ons serviceniveau.