default-header
HomeNieuwsZiekenhuis begeleidt hartpatiënten thuis

Ziekenhuis begeleidt hartpatiënten thuis

woensdag 27 januari 2010, door Hartpatiënten Nederland

Om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven leveren aan het toenemend aantal hartpatiënten is het noodzakelijk de hulpverlening anders te organiseren.
Het SJG Weert denkt daarin een oplossing te hebben gevonden met behulp van informatie- en communicatietechnologie.
Met het inzetten van Telemedicine en Telebegeleiding is de patiënt verzekerd van een dagelijkse check van zijn gezondheidstoestand. Eind januari start het ziekenhuis met deze vorm van zorgverlening.

Inzet van meetapparatuur
Voor zorg op afstand worden patiënten thuis voorzien van meetapparatuur. Met deze health buddy kunnen ze dagelijks hun bloeddruk of gewicht meten en aangeven of ze zich goed voelen. Alle gegevens worden vervolgens met een druk op de knop verstuurd naar het ziekenhuis.
Daar beoordelen de hartfalenverpleegkundige en de cardioloog de gegevens en nemen indien nodig contact op met de patiënt. Dat kan zijn voor aanpassing van de medicamenteuze behandeling of adviezen over andere leefregels en voeding.

Voordelen
De voordelen van zorgverlening op afstand zijn onder andere dat de patiënt zich een ritje naar het ziekenhuis kan besparen en zijn gezondheidstoestand dagelijks gecheckt wordt door deskundigen in plaats van periodiek tijdens het spreekuur. Deze snelle en adequate vorm van hulpverlening kan een ziekenhuisopname voorkomen en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarnaast kunnen cardioloog en hartfalenverpleegkundige hun tijd efficiënter inzetten en hun zorg voor het toenemend aantal patiënten garanderen.  
Gelukkig is de acceptatie van technologie bij patiënten hoog en is Telebegeleiding en Telemedicine voor veel mensen geschikt.

Aanvullende achtergrondinformatie

Een tot twee procent van de westerse bevolking heeft hartfalen. In Nederland waren er in 2005 ongeveer 183.500 patiënten met deze ziekte. In dat jaar kwamen er 36.300 nieuwe patiënten bij. 92 procent van deze nieuwe patiënten is ouder dan 60 jaar. Alleen al door de vergrijzing zal het aantal mensen met hartfalen tussen 2005 en 2020 met 32 procent stijgen tot circa 242.000. Zoals op de huidige manier de zorg voor patiënten met hartfalen is geregeld, kan een dusdanige groei onmogelijk verwerkt worden.

Chronisch Hartfalen (CHF) is feitelijk niet een ziekte maar een symptomen complex. Door verschillende oorzaken vermindert de pompfunctie van het hart geleidelijk waardoor deze symptomen ontstaan. Hartfalen gaat veelal gepaard met herhaalde opname in het ziekenhuis. Na een opname duurt het enige tijd voordat een patiënt stabiel is en in deze tijd kan een heropname opnieuw nodig zijn. Vervolgens ontstaat er in een periode van jaren een stabiele fase, die door episoden van instabiliteit onderbroken kan worden. Hierdoor zijn regelmatige controles nodig om de patiënt zo stabiel mogelijk te houden.

Het telebegeleidingsprogramma ondersteunt de patiënt thuis dagelijks bij het bewaken van vitale symptomen. Ook op het gebied van begeleiding en zelfmanagement biedt het programma mogelijkheden door het vergroten van kennis en het verbeteren van gedrag.  
Afgelopen jaar heeft het SJG Weert bij een beperkte groep patiënten geëxperimenteerd met deze vorm van begeleiding waarbij de ervaringen van zowel patiënt als hulpverlener positief waren.  

Diverse studies bevestigen dat met behulp van Telemedicine (her)opname kan worden voorkomen of uitgesteld waardoor een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven ontstaat. Tevens kan het aantal ligdagen worden verminderd en het aantal bezoeken aan ziekenhuis of huisarts verminderen. Aangetoond is dat patiënten met behulp van Telemonitoring sneller ingesteld zijn op medicatie en vaak een verbetering van het dagelijks functioneren bij patiënten wordt gerealiseerd.

Bron: St. Jans Gasthuis
 


Geef een reactie