default-header
HomeNieuwsWereld Ergotherapie Dag

Wereld Ergotherapie Dag

vrijdag 27 oktober 2017, door Hartpatiënten Nederland

‘Ouderen kunnen na interventies van de ergotherapeut beter en veiliger thuis wonen en functioneren. Het sociale netwerk is meer competent en kan de zorg langer volhouden.’
Dit blijkt uit SEO-onderzoek met betrekking tot de doelgroep kwetsbare ouderen, ouderen met dementie en met de ziekte van Parkinson. Door de behandeling van de ergotherapeut kan opname van de oudere in een zorginstelling worden voorkomen of uitgesteld.

‘Ouderen kunnen na interventies van de ergotherapeut beter en veiliger thuis wonen en functioneren. Het sociale netwerk is meer competent en kan de zorg langer volhouden.’ 

Dit blijkt uit SEO-onderzoek met betrekking tot de doelgroep kwetsbare ouderen, ouderen met dementie en met de ziekte van Parkinson. Door de behandeling van de ergotherapeut kan opname van de oudere in een zorginstelling worden voorkomen of uitgesteld. 
 

Ergotherapie: behouden en vergroten van zelfredzaamheid 

Ergotherapie bij ouderen, net zoals bij de andere doelgroepen, richt zich op het mogelijk maken van het dagelijks handelen, zodat deelnemen aan het maatschappelijk leven weer mogelijk wordt. Daarbij richt de ergotherapeut bij ouderen zich specifiek op het behouden en vergroten van de eigen regie. Door het weer kunnen uitvoeren van belangrijke dagelijkse en sociale activiteiten ervaren ouderen hun leven als ‘betekenisvol’. Dit uit zich in het ervaren van plezier, het gevoel deel uit te maken van de wereld en een gevoel van autonomie en een eigen identiteit. 

 

Interventie: de ergotherapeut doet meer dan alleen aanpassingen in de fysieke omgeving 

De ergotherapie interventie bij ouderen vindt plaats waar de vraag zich voordoet, in de woon- en leefomgeving. Ter ondersteuning en verbetering van het dagelijks handelen wordt gebruik gemaakt van aanpassingen in de omgeving: zowel in de fysieke omgeving ter ondersteuning van de mobiliteit (zoals beugels plaatsen en drempels verwijderen) als ter ondersteuning of compensatie van het cognitief functioneren (zoals geheugensteuntjes en een goed georganiseerde omgeving met aanwijzingen en duidelijk kleurgebruik). 
Aanpassingen in de sociale omgeving worden ook vaak ingezet, zoals duidelijke opdrachten en de juiste begeleiding. Tot slot wordt er gebruik gemaakt van verschillende technologieën, zoals domotica, robotica, electronic-/mobileHealth en distance health. 
Ergotherapeuten werken binnen hun interventies en professioneel netwerk samen met andere professionals in zorg en welzijn, zoals de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker. Zo krijgt de cliënt de zorg die optimaal bij zijn of haar vraag past.  
 

Ergotherapie bij ouderen: effectief en kostenbesparend 

50% van de cliënten van de ergotherapeut betreft de oudere doelgroep, hiermee zijn zij de grootste groep in Nederland die ergotherapie krijgen. Ergotherapie bij ouderen is bewezen effectief en kostenbesparend. Voor iedere geïnvesteerde euro aan ergotherapie bij ouderen met dementie kan 11 euro aan zorg- en dienstverleningskosten vanuit maatschappelijk perspectief bespaard worden. Bovendien is ergotherapie effectief gebleken bij kwetsbare ouderen met complexe fysieke problematiek. Het functioneren in dagelijkse activiteiten, de mobiliteit en sociale participatie is verbeterd en de angst voor vallen blijkt te zijn verminderd na afloop van de ergotherapie behandeling. 
 
Voor meer informatie over ergotherapie en/of de behandeling bij ouderen:
Theo van der Bom, directeur-bestuurder Ergotherapie Nederland: 06 – 29 41 92 41
Heeft u interesse in het SEO-rapport, stuur dan een e-mail naar en@ergotherapie.nl
 
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht 
I: ergotherapie.nl
 
 

Geef een reactie