cholesterolverlagers, statines,

Wellicht zijn statines nutteloos bij 75-plussers

Miljoenen mensen slikken statines om hart- en vaatproblemen te voorkomen – maar volgens een recent onderzoek hebben statines geen enkel nut voor 75-plussers. Dat blijkt uit een langer durend Catalaans onderzoek tussen 2006 en 2015, waarbij 47.000 mensen van gemiddeld 77 jaar gevolgd zijn. Ook hun gegevens werden geanalyseerd, aldus de website welingelichtekringen.nl . 
 
De conclusies van de studie verschenen in het vakblad BMJ. De Spaanse onderzoekers vonden opmerkelijk genoeg geen enkel bewijs dat statines de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Maar daarbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. De wetenschappers deden geen vergelijkend onderzoek. Ze volgden alleen maar. Dus ze wogen niet het verschil af tussen mensen die statines kregen en zij die een placebo slikten. Wellicht had daaruit kunnen blijken dat de de mensen die statines gebruikten meer risico liepen op hartziekten dan de mensen die een placebo zouden hebben gekregen.

Reacties (12)

 • afbeelding van H.C.M. Beijer
  H.C.M. Beijer

   Ik ben 78 en slik statinen al  15 jaar met een uitstekende daling van cholesterol, stijging HDL en daling LDL etc. Daarvoor was het tobben met onvoldoende effect van de destijds beschikbare medicaties.  

  Wegens spier en gewrichtsbijwerkingen, mogelijk? door de statinen,  enige jaren geleden in overleg met internist als test 14 dagen gestopt.

  Mijn cholesterol steeg helaas snel van de keurige 3-4 naar 12. Om die reden gauw weer terug naar de statine. Geen uitsluitsel over de bijwerkingen afgewacht.

  En nu wellicht ?????twijfel over het nut???

  Wat moet je nu met zo'n bericht???

   

   

   

  sep 12, 2018
 • afbeelding van hippo
  hippo

  Beste H.C.M. Beijer,

  Los van dit onderzoek was al geruime tijd bij mensen die niet bij voorbaat alles wat Big Pharma de wereld inslingert voor zoete koek slikken bekend dat cholesterol geen hart-en vaatziektes veroorzaakt. Kijk nog eens naar de bijdragen van huisarts Hans van der Linde over dit onderwerp, m.n. toen hij memoreerde dat het overgrote deel van mensen met familiaire hypercholesterolemie, die dus cholesterolniveaux bereiken van 12, een hoge leeftijd bereikt met schone vaten. Lees ook eens de boeken 'De cholesterolhype' van de Schotse arts/onderzoeker Malcolm Kendrick, 'De cholesterolleugen'van de Duitse hart-en vaatchirurg prof. Walter Hartenbach, 'Fat and cholesterol are good for you' van de Deense arts/onderzoeker Uffe Ravnskov, etc. etc. Neem ook eens kennis van de inzichten van twee oude rotten in het cardiologenvak, Paul de Groot die, hoewel de tachtig reeds gepasseerd nog bezig is met de afronding van een wetenschappelijk onderzoek dienaangaande en zijn nog oudere collega Paul Hugenholtz. Beiden hebben spijt betuigd dat ze hun patiënten lange tijd verkeerd hebben behandeld doordat ook zij aanvankelijk op het verkeerde been gezet waren door de leugens van de farmaceutische industrie. Vergeet ook niet dat heel veel onderzoek dat als wetenschappelijk wordt gepresenteerd bij nader inzien niet voldoet aan de criteria die daarvoor gelden en dus als ondeugdelijk moet worden beschouwd. John Ioannidis, hoogleraar aan Stanford University die de kwaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek onderzoekt, kwam tot de schrikbarende conclusie dat 85% daarvan ondeugdelijk is. Trouwens, wat u nog als bijwerkingen beschouwt, i.c. spier- en gewrichtsbijwerkingen, betreft in feite gewoon de hoofdwerking van statines, namelijk verlaging van het cholesterolniveau, dat bij u dus gewoon een tekort aan cholesterol heeft veroorzaakt. Immers, cholesterol is voor iedere cel in ons lichaam een noodzakelijk bestanddeel dat zorgt voor de samenhang van die cellen. Tekort aan cholesterol zorgt dus voor afbraak van cellen, bijv. van spieren waardoor spierpijn ontstaat en achteruitgang van de conditie, al was het maar doordat daardoor minder spierweefsel beschikbaar is voor het verrichten van allerlei inspanning. Wat je dus met zo'n bericht moet is op onderzoek uitgaan om aldus te ontdekken dat wij, arme onmondige patiënten, al heel lang verkeerd worden voorgelicht door vele medici en de farmaceuten plus de niet geringe bijdrage daaraan door de reclame voor cholesterolarme producten. Ik heb zelf enkele jaren na mijn operatie (4 bypasses en schoonmaak van de halsslagaders) op eigen gezag besloten te stoppen met statines, inmiddels ruim zes jaar geleden. Bij de laatste controle van de halsslagaders (vorig jaar) waren ze nog steeds brandschoon, terwijl mijn laatstgemeten cholesterolwaardes volgens de gangbare (helaas onjuiste) inzichten, te hoog waren, te weten cholesterol totaal 6,4 (mondiaal gemiddelde is 6,34! dus bijna perfect zou ik zeggen), LDL 4,5 (schijnt veel te hoog te zijn...) en HDL 1,3 (te laag dus)  Uit een enkele jaren geleden verricht vergelijkend onderzoek tussen simvastatine en Lipitor bleek dat de verschillen in LDLniveau geen enkele invloed hadden op het sterftecijfer, hetgeen aanleiding was voor één van de onderzoekers zich af te vragen of verlaging van LDL niet net zo goed gestopt kon worden. Exact hetzelfde onderzoek wordt al jaren eerder door Kendrick vermeld in zijn boek, met uiteraard dezelfde uitkomst. Eignelijk zouden statines gewoon verboden moeten worden want ze richten meer schade aan dan ons lief is en bovendien gaan de zorgkosten dan weer een stukje omlaag.

  hippo

  sep 12, 2018
 • afbeelding van Jac. Verhoeven
  Jac. Verhoeven ( )

  Volgens mijn artsen worden in ons land Statines conform protocol niet meer aan 80+ ers voorgeschreven. Ik neem aan, dat daar een reden voor is.

  sep 12, 2018
 • afbeelding van Anoniem
  Anoniem ( )

  mijn man is 86 jaar en begin dit jaar een tia toch nog voor geschreven
  begint nu slechter te lopen en heeft pijn in de schouder spieren
  kan niet van de statines komen is mij verzekerd
  wie moet je nu geloven

  sep 17, 2018
 • afbeelding van hippo
  hippo

  Ga eens te rade bij wat Paul Hugenholtz, eminence grise onder de cardiologen, heeft te melden en kijk ook eens wat Paul de Groot, ook al zo'n oude rakker, te zeggen heeft. Leerzaam! En dan nog iets om over na te denken. Wat is de functie en dus beoogde werking van statines? Juist, verlagen van het cholesterolniveau. Wat is o.a. de functie van cholesterol? Zorgen voor samenhang van onze cellen. Zonder cholesterol kunnen cellen niet bestaan. Wat gebeurt er als het cholesterolniveau te sterk wordt verlaagd? Juist, een tekort aan dat spul. En wat is het gevolg? Spierafbraak, waardoor de spierkracht afneemt en tevens spierpijn optreedt in de nog resterende spieren die vanwege die afbraak zwaarder belast worden. Het betreft hier dus niet iets wat vaak als bijwerking wordt bestempeld, maar gewoon de hoofdwerking. Ook op het geheugen kan een cholesteroltekort een desastreuze invloed hebben. De synapsen die grotendeels uit cholesterol zijn opgebouwd nemen dan in aantal af waardoor onmisbare connecties tussen brein en lichaam verdwijnen met o.a. geheugenverlies als gevolg. Zie de wederwaardigheden van dr.Graveline, een Amerikaanse arts die door statine gebruik zijn geheugen dusdanig verloor dat hij zijn eigen vrouw niet meer herkende. Ook hij kreeg van zijn specialisten te horen dat statines niet de oorzaak daarvan konden zijn. De verkeerde ideeën omtrent cholesterol zullen niet snel verdwijnen, daar doet Big Pharma alles aan en helaas zijn vele medici nog steeds bang dat ze niet meer voor vol aangezien worden als ze tegen die gevestigde opvattingen ingaan. Huisarts Hans van der Linden schreef enige tijd geleden een stukje onder de veelzeggende titel 'Een halve eeuw cholesterolverdwazing'. Zo'n titel zegt eigenlijk al genoeg. Dus: gewoon stoppen met die rommel. 

  hippo

  sep 20, 2018
 • afbeelding van Dirk Wijnen
  Dirk Wijnen ( )

  Met belangstelling bovenstaand stuk en commentaren gelezen. Ik ben ook zo'n langdurige gebruiker van diverse merken statines. Werd steeds aangepast ivm spierpijn etc. Nu geen merkbare bijwerkingen meer maar heb wel hekel aan gebruik van al die medicijnen. Ik kan me toch haast niet voorstellen dat we al die jaren verkeerd zijn voorgelicht betreffende cholesterol niveau in samenhang met dichtslibben van de aderen. Wel ben ik ervan overtuigd dat de pharma industrie ons tegen woekerprijzen veel te veel medicijnen en producten probeert aan te smeren, die niet altijd de juiste uitwerking hebben. Heeft Hartpatiënten Nederland / Hartstichting etc hier ook een mening over ? Ben benieuwd

  sep 13, 2018
 • afbeelding van hippo
  hippo

  Beste Dirk Wijnen, als je zo nu en dan eens wat leest over de farmaceutische indrustrie en de daarvoor werkende 'wetenschappers' zal je al snel merken hoezeer en hoe vaak wij arme, onwetende mensjes worden voorgelogen. Ik memoreerde al het werk van prof. Ioannidis en de resultaten van zijn onderzoek betreffende de kwaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek, i.c. dat 85% niet deugt dus onbetrouwbaar is. Over Hartpatiënten Nederland en de Hartstichting hoef je je geen illusies te maken, die houden vast aan de pseudowetenschap betreffende cholesterol. Ik kan alleen maar herhalen: lees de door mij genoemde boeken waarin gewoon aangetoond wordt hoe er gefraudeerd is in veel onderzoek dat als wetenschappelijk werd gepresenteerd.

  hippo

  sep 20, 2018
 • afbeelding van H.C.M. Beijer
  H.C.M. Beijer

  Beste Hippo,

  Dank voor de uitvoerige reactie t.a.v. keerzijde van het gebruik van statines, het nut van cholesterol, etc.

  De door u genoemde argumenten tegen de statines en de veronderstelde dubieuze rol van de producenten - de farma -industrie die in samenwerking met medici en farmaceuten ons 'domme 'patienten zouden misleiden  met hun pleidooi vóór het zo laag mogelijk houden van de lipiden,  zijn de laatste jaren regelmatig te horen en te lezen. Ook het gebrek aan deugdelijk onderzoek c.q. het teveel aan ondeugdelijk onderzoek komt steeds frequenter in de media naar voren.

  Al met al blijft het voor mij moeilijk om mijn keuze te bepalen. Stoppen met de medicaties Crestor, Nedios, Ezetrol tegen mijn te hoge cholesterol en de triglyceriden of toch maar doorgaan.?? 

  Al vele jaren zijn mijn lipiden met bovengenoemde farmaca nu binnen de grenzen van wat volgens de gangbare normen wenselijk geacht wordt.

  Op mijn 30ste ( ik ben nu 78) bleek in 1970 dat ik familiaire hypercholesterolemie had.  De toen beschikbare medicaties deden het onvoldoende. Een tijdelijke drastische wijziging in mijn dieet deed het beter, maar dit was praktisch niet goed vol te houden.

  Op mijn 40ste werd mijn blijvend veel te hoge cholesterol boven de 10 en de zeer hoge triglyceriden ook boven de 15, beloond met een ernstige pancreatitis tgv chylomicronen. Het liep gelukkig goed af.

  Vanaf mijn 50ste kreeg ik het medische feestpakket met een cardiale bypass 3x operatie, 3x een vaatprothese wegens aneurysmata in de buikaorta en tweemaal wegens aneurysmata een omleiding in  kniearterie zowel links als rechts.

  Inmiddels zijn twee hartbypassvaten helaas weer verstopt gebleken na een catheterisatie april 2017.  

  Kortom mijn te hoge lipiden hebben hun tol geeist, althans dat is de veronderstelling. Want  de eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat ik van mijn 24ste tot mijn 68ste een zeer zware roker was. Schande. Dus ... jaja ik weet het.

  Gelukkig nu 10 jaar geheel rookvrij zonder ook maar enige prikkel om weer te beginnen.

  Ook diabetes 2 voegde zich vanaf mijn 60 ste bij het feestpakket. Dus spuiten en slikken.

  Desondanks ben ik inmiddels wel 78 geworden. Dankzij of ondanks de medicijnen, maar zeker dankzij de hart- en vaatoperaties.

  Maar nu, wat te doen met de statines?  Ondanks de degelijke tegen-argumenten ben ik er nog niet uit. Twijfel twijfel....wie heeft er gelijk???

  In ieder geval wel weer een aanzet om binnenkort met mijn behandelende internist en cardioloog in discussie te gaan. 

  Christiaan Beijer

   

   

   

  sep 13, 2018
 • afbeelding van hippo
  hippo

  Beste Christiaan Beijer,

  Ik ben absoluut niet deskundig op welk medisch terrein dan ook, dus ik moet me behelpen met wat ik zo hier en daar tegenkom. Als ik lees dat mensen met FH voor het overgrote deel een hoge leeftijd bereiken met schone vaten is de conclusie gerechtvaardigd dat een hoog cholesterol niet in verband gebracht kan/mag worden met allerlei cardio-vasculaire problemen. Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar cardio-vasculaire problemen bij mensen met FH worden door iets anders veroorzaakt dan cholesterol. Dat cholesterol niet medeschuldig is aan voornoemde aandoeningen lijkt me ook logisch, want als dat wel zo zou zijn is er in de evolutie iets heel grondig misgegaan, gelet op de absolute onmisbaarheid van cholesterol, waarbij ik denk dat een te laag niveau veel schadelijker is dan een te hoog. Staat wat bij u de pancreatitis heeft veroorzaakt, de chylomicronen, in verband met cholesterolniveau? Diabetes type 2 wordt o.a. in de hand gewerkt door statines.(dat was voor mij destijds het eerste alarmbelletje, wat door de cardioloog overigens werd gebagatelliseerd) Ik kan u alleen maar aanraden de door mij genoemde boeken er eens op na te slaan en er, indien hij/zij daartoe bereid is, eens over te praten met uw behandelend/controlerend cardioloog. Mij is dat destijds niet gelukt, wat wellicht te maken heeft met het bedroevende niveau waarop zij functioneerde.

  hippo

  sep 13, 2018
 • afbeelding van Frank Visser
  Frank Visser ( )

  Hoe moet ik nu de strekking van dit onderwerp in deze email verstaan?
  wie is nu HIPPO, een arts of een leek(met veel kennis?.

  Ik weet nu niet meer wat ik nu wel of niet moet doen. Ik gebruik op dit moment door elke veertien dagen een injectie met Praluent tesamen met de dagelijkse Ezetrol-pil gebruiken.
  Spierstijfheid en regelmatige pijn in de nek (slagader?) zijn mijn grootste zorg.

  Als er nu eens een goede arts bij de Hartpatienten . nl een serieuze reactie kan volbrengen weet ik tenminste wat er wel goed is voor mij en de andere hartpatienten.

  Graag Uw reactie via een email en zo mogelijk ook in Uw periodiek.

  fl.visser@hccnet.nl

  sep 29, 2018
 • afbeelding van hippo
  hippo

  Beste Frank Visser,

  Zie mijn reactie op Christiaan Beijer. Ik ben dus niet deskundig op welk medisch terrein dan ook, maar heb me wel een beetje ingelezen. De mensen op wie ik mij beroep zijn wel medisch geschoold, maar zij houden er andere inzichten op na dan de meest gangbare opvattingen. Wat door vele medisch specialisten nog beschouwd wordt als wetenschappelijk bewezen blijkt dat bij nader inzien niet te zijn, omdat niet voldaan is aan de methodologische criteria die voor wetenschappelijk onderzoek gelden. Maar het kost veel moeite en tijd om de goegemeente daarvan te overtuigen. Ik herhaal het nog maar eens: neem kennis van wat de door mij genoemde mensen hebben geschreven en gezegd en leg dat voor aan je eigen arts/specialist. Groted kans dat die niet eens op de hoogte is van deze inzichten.

  hippo

  okt 03, 2018
 • afbeelding van hansV
  hansV

  Ik vind deze informatie zeer interessant, loop al 15 jaar met het hart te klooien, 1stent, 2 stent's, 1 stent, open hart operatie met 6 omleidingen, alle problemen in de bijsluiters zijn op mij nu van toepassing. wat is nu de juiste oplossing?????

  okt 04, 2018

Geef een reactie

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.