default-header
HomeNieuwsWat is het verschil tussen de Hartstichting en de stichting Hartpatiënten Nederland?

Wat is het verschil tussen de Hartstichting en de stichting Hartpatiënten Nederland?

Belangenbehartiging

woensdag 13 december 2017, door Hartpatiënten Nederland

Heel simpel: onze stichting Hartpatiënten Nederland komt op voor de belangen van Hartpatiënten in Nederland. De Hartstichting doet wetenschappelijk onderzoek naar al wat met het hart te maken heeft en krijgt daarvoor geld van particulieren en van de farmaceutische industrie. Hartpatiënten Nederland is louter afhankelijk van inkomsten door donateurs. Dat kan in de vorm van jaarlijkse donaties, maar ook middels erfenissen, legaten of andere vormen van financiële bijdragen. Dat maakt Hartpatiënten Nederland onafhankelijk en in staat om een eigen visie te ontvouwen, en waar nodig actie te voeren ter verbetering van het lot van hartpatiënten.

Wat doet de Hartstichting eigenlijk?

De Hartstichting houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar al wat met het hart te maken heeft. Verder geeft de Hartstichting voorlichting over onder meer gezonde voeding en het voorkomen van hartziekten, en bevordert cursussen reanimatie, ook op scholen. Bij de Hartstichting werken zo’n 140 mensen. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers die jaarlijks onder meer collecteren om de kas te spekken.

De Hartstichting staat volledig los van onze stichting Hartpatiënten Nederland. Onze stichting Hartpatiënten Nederland is een vrijwilligersorganisaties met een bescheiden kantoor in het zuiden des lands. Wij houden ons bezig met het behartigen van de belangen van hartpatiënten in Nederland en het organiseren van reizen onder medische begeleiding. Om onafhankelijk te kunnen blijven neemt Hartpatiënten Nederland geen geld aan van overheden of de farmaceutische industrie. Hartpatiënten Nederland is volledig van uw steun afhankelijk in de vorm van donaties.