Hartstichting, Nederland, vrijwilligersorganisaties, het Rijk, mensen, farmaceutische industrie

Wat is het verschil tussen de Hartstichting en de stichting Hartpatiënten Nederland?

Heel simpel: onze stichting Hartpatiënten Nederland komt op voor de belangen van Hartpatiënten in Nederland. De Hartstichting doet wetenschappelijk onderzoek naar al wat met het hart te maken heeft en krijgt daarvoor veel subsidie, zowel van het Rijk als van de farmaceutische industrie. Hartpatiënten Nederland wil niet afhankelijk zijn van vadertje staat of de industrie, en weigert elke vorm van subsidie. Dat maakt Hartpatiënten Nederland onafhankelijk en in staat om een eigen visie te ontvouwen, en waar nodig actie te voeren ter verbetering van het lot van hartpatiënten. Daartoe is Hartpatiënten Nederland afhankelijk van de giften van donateurs. Dat kan in de vorm van jaarlijkse donaties, maar ook middels erfenissen, legaten of andere vormen van financiële bijdragen.

Wat doet de Hartstichting eigenlijk?

De Hartstichting is een door Rijk en Industrie gesubsidieerde instantie die zich met name bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek naar al wat met het hart te maken heeft. Verder geeft de Hartstichting voorlichting over onder meer gezonde voeding en het voorkomen van hartziekten, en bevordert cursussen reanimatie, ook op scholen. Bij de Hartstichting werken zo’n 140 mensen. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers die jaarlijks onder meer collecteren om de kas te spekken. 
 
De Hartstichting staat volledig los van onze stichting Hartpatiënten Nederland. Onze stichting Hartpatiënten Nederland is een vrijwilligersorganisaties met een bescheiden kantoor in het zuiden des lands. Wij houden ons bezig met het behartigen van de belangen van hartpatiënten in Nederland en het organiseren van reizen onder medische begeleiding. Om onafhankelijk te kunnen blijven neemt Hartpatiënten Nederland geen geld aan van overheden of de farmaceutische industrie. Hartpatiënten Nederland is volledig van uw steun afhankelijk in de vorm van donaties. 

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.