Vrouwen en hartinfarcten

Reader’s Digest is een internationaal magazine dat verschijnt in 15 talen, met een oplage van meer dan 3 miljoen. De Nederlandse editie heet Het Beste uit Reader’s Digest.

De medische redactie van RD werkt op dit moment aan een artikel over vrouwen en hartinfarcten. Daarin wordt aandacht geschonken aan het verschijnsel dat vrouwen tijdens en na de acute fase van een infarct vaak minder intensief behandeld worden dan mannen.

Om dat te illustreren is Reader’s Digest op zoek naar een vrouw die na een hartinfarct en na ontslag uit het ziekenhuis niet werd doorverwezen voor hartrevalidatie om de kans op herhaling te verminderen (denk aan een diëtiste, fysiotherapie of stresscounseling). 

Wilt u uw verhaal vertellen? Stuur dan s.v.p. een e-mail naar redactie@hetbeste.nl 
U zult telefonisch worden geïnterviewd door schrijfster Anita Bartholomew. Als u geen Engels spreekt, zal een Nederlandse journalist het interview afnemen.