default-header
HomeNieuwsVooraan in de rij voor Covid-Vaccinatie

Vooraan in de rij voor Covid-Vaccinatie

Belangenbehartiging

vrijdag 11 december 2020, door Hartpatiënten Nederland

Als huisarts laat ik mij vaccineren tegen Corona zodra dat mogelijk is. Wie mijn publicaties kent, vindt dat misschien opmerkelijk.

Al 25 jaar betoog ik in vaktijdschriften en daarbuiten dat griepvaccinatie niet bewezen veilig en effectief is. Waarom dan wel tegen Corona inenten en niet tegen griep? Dat is gebaseerd op een afweging van bewijs en urgentie voor vaccineren.

Het bewijs bij Corona komt uit grote onderzoeken die gevaccineerden met ongevaccineerden vergelijken. Die grote onderzoeken zijn, haast ongelooflijk, nog nooit gedaan voor influenzavaccinatie. Daardoor zijn vermindering van ziekte en sterfte na 40 jaar nog steeds niet bekend. Vaccinproducenten vrezen voor hun miljardenomzet aan griepvaccin als dat onderzoek verkeerd zou uitpakken. Al decennialang bestaat er daardoor een controverse over het nut van griepvaccinatie.  Vrijwel alle, echt onafhankelijke wetenschappers betwijfelen dat nut en botsen met gevestigde belangen. Zij blijven vasthoudend wijzen op de feiten.

Niet bij benadering is bekend hoeveel doden griep veroorzaakt. De NRC voerde daar een uitgebreide factcheck op uit en concludeerde “grotendeels waar”. Oversterfte tijdens een griepepidemie wordt zomaar op het conto van het influenzavirus geschoven, terwijl dan ook andere virussen circuleren. Zo komt men aan aantallen griepdoden variërend van 100 tot 10.000 per jaar.  Er waren echter ook griepepidemieën met ondersterfte.  Onder- en oversterfte zeggen daarom weinig tot niets over griepsterfte.

Griepvaccin zou 50% effectief zijn tegen influenza.  Daarmee wordt slechts bedoeld dat 50% van de mensen antistoffen maakt. Of dat leidt tot vermindering van ziekte en sterfte is, als gezegd, onbekend. Daarvoor zijn grote onderzoeken nodig die de controverse kunnen beslechten. En uitmaken of ieder jaar voor 60 miljoen euro vaccineren zinvol is. Daar gaven we geen euro aan uit, inmiddels wel miljarden aan inenten.

Pleitbezorgers van vaccinatie stellen dat een onderzoek nu onethisch is. Het zou de niet-gevaccineerden bescherming onthouden. Die bescherming moet nu juist worden aangetoond met dat onderzoek. Die kwalificatie “onethisch” is dan ook niet afkomstig van een Medisch Ethische Commissie, maar van belanghebbenden.

Minister Edith Schippers kondigde dat onderzoek aan in 2012 na een controversebijeenkomst over het nut van griepvaccinatie. Een hoogleraar stelde toen namelijk: ”moesten we het griepvaccin nu invoeren, dan zou dat op basis van de bestaande  onderzoeksresultaten nimmer gebeuren”.  Roel Coutinho (RIVM), erkende dat er eigenlijk geen harde gegevens bestaan dat ouderen baat hebben bij  vaccinatie. Dat onderzoek van Schippers bleef uit.

Vaccineren tegen Corona is niet zonder risico maar coronavaccins zijn beter onderzocht dan griepvaccins. Ze zouden normaal gesproken echter uitvoeriger zijn getest. Mensen zijn echter al massaal probleemloos gevaccineerd. Dat verkleint het risico. Niet vaccineren geeft waarschijnlijk meer kans op ziekte en sterfte.

Influenza verloopt meestal als een onschuldige verkoudheid met onbekende sterfte. Corona veroorzaakt invaliderende ziektebeelden, aanzienlijke sterfte en maatschappelijke ontwrichting.

Net als iedere andere vaccinatie zal ook Coronavaccinatie  er komen met vallen en opstaan.  Alleen zo kunnen wij vooruitgang boeken bij uitroeien van Covid-19. Verschillende vaccins zullen beproefd moeten worden en verschillende doseringen bij verschillende doelgroepen. Voor al die varianten geldt dat niet vaccineren waarschijnlijk risicovoller is dan de kans op bijwerkingen.

Niet aan de slag gaan met Coronavaccins betekent geen perspectief hebben op bedwingen van de infectie. Het groepsbelang geldt daarbij ook voor jongeren om gezond te blijven en een normaal leven te leiden zonder, sociale-, reis en studiebeperkingen. Op grond van deze overwegingen zouden we ons allemaal moeten laten vaccineren tegen Corona.

Misschien is het goed dat iemand dat zegt die al 25 jaar heeft betoogd dat griepvaccinatie onbewezen veilig en onbewezen effectief is.

Zodra we weer kunnen kussen, moeten we wel het nut van griepvaccinatie onderzoeken.

Hans van der Linde, huisarts/SCEN-arts

 

Voor meer artikelen klik hier


Geef een reactie


Reacties (2)

  • R.C MOOYMAN 11 december 2020

    Dit artikel van Hans van der Linde is voor het grote leken-publiek een ware
    eye-opener. In ieder geval voor mij. Onbegrijpelijk, dat de overheid zo met het geld
    smijt en iedereen in de waan laat.

  • Marianne van Zon 11 december 2020

    Hoor wel steeds op het nieuws dat de meeste vaccins tegen corona niet werken bij mensen van 50 jaar en ouder , zelf ben ik 72 , waarom zou ik me dan laten vaccineren.