default-header
HomeNieuwsVerschillen in bijwerkingen hartmedicijnen man en vrouw vaak genegeerd

Verschillen in bijwerkingen hartmedicijnen man en vrouw vaak genegeerd

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 9 oktober 2019, door Hartpatiënten Nederland

We hebben er al vaker over geschreven: vrouwen reageren anders op hartmedicijnen dan mannen. Het verbazingwekkende is echter dat daar weinig onderzoek naar is gedaan. Veel artsen schrijven dezelfde medicatie voor aan mannen en vrouwen met hartproblemen, zonder te weten dat de bijwerkingen anders (kunnen) zijn. 
Onderzoekers Hester den Ruijter en Sophie Bots van het UMC Utrecht schreven hierover twee artikelen in de toonaangevende tijdschriften Circulation en JACC Heart failure.

Op één hoop gegooid

Klinische studies naar voorgeschreven medicijnen voor hartfalen rapporteren de bijwerkingen van deze medicijnen vaak niet apart voor mannen en vrouwen, schrijven Hester den Ruijter en  Sophie Bots in het tijdschrift Circulation. Een uitgebreidere analyse van alle beschikbare literatuur op het gebied van medicatie voor hartfalen in JACC Heart failure, laat eenzelfde patroon zien: de data worden voor mannen en vrouwen samen gepresenteerd terwijl mannen en vrouwen met hartfalen toch echt anders zijn. Den Ruijter en Bots adviseren om in iedere nieuwe studie de resultaten voor mannen en vrouwen apart te rapporteren.

Bijwerkingen mannen en vrouwen

Voor dit onderzoek bekeken de vrouwen 23 klinische studies en 155 observatieonderzoeken. Van de 23 klinische studies rapporteerden er maar twee (9%) de bijwerkingen voor mannen en vrouwen apart. Bij het observationeel onderzoek waren dit er 11 van de 155 (7%).

Vrouwen hoger risico

In Nederland leven ongeveer 230 duizend mensen met hartfalen, van wie iets meer dan de helft vrouwen (125 duizend). Het is bekend dat vrouwen over het algemeen een anderhalf keer zo hoog risico hebben op bijwerkingen dan mannen wanneer zij dezelfde cardiovasculaire medicatie gebruiken. Deze bijwerkingen kunnen levensbedreigend zijn, zoals bijvoorbeeld het optreden van een ritmestoornis. Maar ook bijwerkingen die op het eerste gezicht niet bedreigend lijken, zoals aanhoudende droge hoest, kunnen ervoor zorgen dat iemand stopt met het innemen van de medicatie. Hierdoor kan iemand de positieve effecten van het medicijn mislopen en dit kan op lange termijn leiden tot verslechtering van de gezondheid. Dit is echter nooit voor hartfalen specifiek uitgezocht, wat wel belangrijk is. Want hartfalen uit zich verschillend in mannen en vrouwen. Ook heeft dit gevolgen voor de behandelkeuze en het risico op bijwerkingen.

Voor meer artikelen klik hier