default-header
HomeNieuwsVerminderde werking nieren na hartinfarct leidt tot groter risico op overlijden

Verminderde werking nieren na hartinfarct leidt tot groter risico op overlijden

dinsdag 14 februari 2017, door Hartpatiënten Nederland

Na een hartinfarct gaat de functie van de nieren twee keer zo snel achteruit als bij normale veroudering.

Na een hartinfarct gaat de functie van de nieren twee keer zo snel achteruit als bij normale veroudering. Die versnelde achteruitgang verhoogt het risico op overlijden. Dat schrijven onderzoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Wageningen University & Research en LUMC in PLOS ONE van 9 februari.
 
Om de kwaliteit van de nieren in de periode na een hartinfarct in kaart te brengen, maakte het onderzoeksteam gebruik van een omvangrijk gegevensbestand van 4561 patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt. Deze groep werd in de periode 2002-2012 gevolgd en periodiek medisch onderzocht. Na deze lange periode bleek 19% van de patiënten overleden: 42% door hart- en vaatziekten en 22% als gevolg van kanker. Na correctie voor leeftijd, geslacht en klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol gehalte en roken, vonden de onderzoekers een relatie tussen nierfunctie en overlijden.
 
Uit de analyse van de databankgegevens volgt dat het risico op overlijden van post-hartinfarct patiënten al geleidelijk begint te stijgen als de nieren slechts een beetje minder functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten met een licht verlaagde nierfunctie na een hartinfarct een 1,4 maal hoger relatief risico hebben op overlijden. Bij patiënten met zeer lage nierfunctie is het risico op overlijden zelfs 4,4 keer zo hoog.
 
Chronische nierziekte
 
Het aantal patiënten met nierschade neemt de laatste jaren wereldwijd, maar ook in Nederland, fors toe. Een kwart van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers kampt met chronische nierziekte. De aandoening is meestal het gevolg van aderverkalking, hoge bloeddruk en diabetes. Bij gezonde personen daalt de filtersnelheid van de nieren vanaf het veertigste levensjaar langzaam. Dat betekent dat de nierfunctie bij ouderen sowieso geleidelijk aan terugloopt.
 
Het identificeren van preventieve en therapeutische behandelopties voor patiënten met een verhoogd risico op nierschade is dus van groot belang. Gezien het grote aantal patiënten in Nederland met een doorgemaakt hartinfarct is het aantal patiënten dat hierbij baat kan hebben ook hoog.
 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Alpha Omega Cohort. Dit betreft een groep personen die oorspronkelijk werd gevolgd om de relatie tussen omega-3 vetzuren en overlijden te onderzoeken. In deze groep varieerde de leeftijd van de patiënten van 60 tot 80 jaar: 79% was man en 21% had diabetes. Alle patiënten waren optimaal behandeld voor hart- en vaatziekten. Ze werden tot tien jaar lang gevolgd. Het onderzoek werd uitgevoerd met financiële steun van onder meer de Nierstichting en de Hartstichting.
 
Bron WUR

Geef een reactie