default-header
HomeNieuwsVerandering leefstijl in community?

Verandering leefstijl in community?

LeefstijlVoeding

vrijdag 12 februari 2021, door Hartpatiënten Nederland

Tachtig procent van deelnemers van Je Leefstijl Als Medicijn bereikt met de community méér dan ze alleen zouden kunnen. Medische gegevens worden vaker met de andere leden van de community gedeeld dan met de huisarts en zelfs de eigen familie. Uit TNO-onderzoek blijkt dat met een community-aanpak voor leefstijlverandering goede resultaten worden geboekt.

De belangstelling van artsen, zorginstanties en patiënten voor de behandeling van ziektes met leefstijlverandering neemt sterk toe. TNO Healthy Living doet uiteenlopende studies naar leefstijlverandering. Onder de deelnemers van Je Leefstijl Als Medicijn werd in 2020 een pilotonderzoek gedaan naar de bereidheid om daarbij medische gegevens te delen. Je Leefstijl Als Medicijn is een community van patiënten die hun gezondheid met leefstijlaanpassing willen verbeteren.

Uit de studie komt een sterke betrokkenheid van de leden met hun community naar voren. Ze nemen er in de eerste plaats aan deel om hun diabetes om te keren. Daarbij worden ze vooral beïnvloed door de persoonlijke ervaringen van anderen, nieuwsberichten, succesverhalen en persoonlijke berichten. 80 procent van de deelnemers onderschrijft dat ze met de community meer bereiken ze zelf zouden kunnen.

97 procent van de deelnemers deelt gegevens met anderen, blijkt uit de studie. Opvallend daarbij is dat 70 procent van de deelnemers gegevens zoals bloedwaardes, medicatiegebruik en gewicht met de andere leden van de community deelt, vaker dan met de huisarts (67 procent) en zelfs met de eigen familie (69 procent).

Tijdens de studie konden de leden van de community zelfafnames uitvoeren met bloedafnamekits van Labonovum, en de uitslagen inzien en beheren via het portal van Selfcare. Inzicht in hun lab-uitslagen blijkt de deelnemers te helpen met hun keuzes ten aanzien van hun voeding en bewegen. 86 procent stelt dat inzicht in de bloedwaardes ze er toe heeft aangezet veranderingen in hun leefstijl aan te brengen.

Je Leefstijl Als Medicijn is een ontmoetingsplatform en informatiemedium over de mogelijkheden van gezondheidsverbetering door leefstijlverandering. In een (besloten) Facebookgroep van Je Leefstijl Als Medicijn coachen diabetes type 2-patiënten elkaar bij hun behandeling.