default-header
HomeNieuwsStartschot voor Nationaal Donor Monument

Startschot voor Nationaal Donor Monument

woensdag 28 april 2010, door Hartpatiënten Nederland

De Stichting Nationaal Donor Monument heeft het startschot gegeven voor de oprichting van het Nationaal Donor Monument. De voorbereidingen voor dit breed gedragen initiatief zijn in volle gang en recentelijk is het ontwerp van het monument gekozen.

Het monument bestaat uit een beeld met de titel “de klim”. Het beeld is ontworpen door kunstenaar en getransplanteerde Egbert Hermsen en staat symbool voor enerzijds een getransplanteerde die dankzij zijn donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt doordat de overleden donor in iemand anders voortleeft. De gemeente Naarden is erg enthousiast over de plannen van een Nationaal Donor Monument en bekijkt daarom de mogelijkheden om een locatie beschikbaar te stellen. De precieze standplaats van het monument wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

De grote groep mensen in Nederland die een transplantatie heeft ondergaan, heeft in het verleden meermaals aangedrongen op de oprichting van een Nationaal Donor Monument. Recent is op initiatief van de Stichting Transplantatie Nu!, een overkoepelende stichting voor orgaantransplantatie, de Stichting Nationaal Donor Monument ontstaan om de realisatie van het monument mogelijk te maken. Het initiatief wordt door diverse nationale organisaties ondersteund, waaronder de Bart Foundation, de Maag Lever Darm Stichting, NIGZ-Donorvoorlichting, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de Vereniging Harten Twee, Orgaandonatie-Een Geschenk aan de wereld!, Medisch Spectrum Twente, de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, de Stichting Sport en Transplantatie, de Stichting 2 Miljoen Handtekeningen en www.jaofnee.nl.

Peter van Roosmalen, getransplanteerde en een van de kartrekkers van het project, legt het belang uit van het monument: “Mensen die een transplantatie ondergaan, weten niet waar hun nieuwe orgaan of weefsel vandaan komt. Maar bij velen van ons leeft de behoefte om op een of andere manier onze dankbaarheid te tonen; wij hebben ons ’tweede leven’ immers te danken aan onze donoren. Wij willen dit monument dan ook aan alle donoren aanbieden uit respect voor hun onbaatzuchtige daad. Daarnaast is het monument bedoeld als gedenkplaats en ontmoetingsplaats voor de nabestaanden van donoren.” Naast het creëren van een plek van dankbaarheid en troost moet het Nationaal Donor Monument ook meer aandacht genereren voor orgaandonatie: “Wij hopen dat het monument ingezet kan worden voor de promotie van orgaandonatie. Het is zo belangrijk dat dit onderwerp op de politieke en maatschappelijke agenda blijft staan. Wij zien het donormonument dan ook als een nationaal symbool voor donorschap”, aldus van Roosmalen.

De komende tijd zal de Stichting Nationaal Donor Monument verder gaan met het treffen van de nodige voorbereidingen voor de realisatie van het monument, waaronder het werven van financiën via sponsoring en een subsidie-aanvraag bij het Ministerie van Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken. De verwachting is dat het Nationaal Donor Monument in de loop van 2011 officieel onthuld kan worden.

Voor meer informatie over het monument en de mogelijkheden om een financiële bijdrage te leveren, zie www.donormonument.nl.


Geef een reactie