default-header
HomeNieuwsPublicaties over zinloze cholesterolverlaging bereiken Nederland niet. Rara hoe kan dat?

Publicaties over zinloze cholesterolverlaging bereiken Nederland niet. Rara hoe kan dat?

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 29 mei 2019, door Hartpatiënten Nederland

“In gezaghebbende medische bladen in het buitenland verschijnen al jarenlang gedegen publicaties die concluderen dat medicamenteuze verlaging van het cholesterolgehalte niet zinvol is. Ook het onophoudelijk misleidend formuleren van onderzoeksuitkomsten,waardoor artsen misleid worden, wordt in die bladen geanalyseerd. Dat alles speelt zich af buiten onze landsgrenzen. Het bereikt ons zelden of slechts zijdelings.”

Dat schrijft huisarts Hans van der Linde uit Capelle aan de IJssel in een mail aan artsen. In ons land wordt vooral de loftrompet gestoken over de heilzame werking van  cholesterolverlagende statines. Sterker nog, onlangs werd de maximum LDL-waarde drastisch verlaagd tot 1,8 mmol/liter. Hartpatiënten Nederland is daarop een campagne gestart tegen deze zinloze en gezondheidsbedreigende streefwaarde. Wij hebben de minister van Volksgezondheid gevraagd daaraan een eind te maken. We wachten nog op zijn antwoord.
Van der Linde haalt enkele onderzoeken aan. Wij volstaan in dit kader met het citeren uit de conclusies, waarvan we de meest in het oog springende hier publiceren. Wie de onderzoeken zelf wil lezen, kan terecht op de links onder dit artikel.

Conclusie:

“Het idee dat hoge cholesterolwaarden in het bloed de belangrijkste oorzaak zijn van hart- en vaatziekten kan onmogelijk juist zijn omdat mensen met lage waarden evenveel atherosclerose hebben als mensen met hoge waarden en omdat hun kans om hart- en vaatziekten te krijgen dezelfde of hoger is. De cholesterolhypothese is decennia lang in stand gehouden door auteurs die misleidende statistieken, uitsluiting van onsuccesvolle onderzoeksuitkomsten en negeren van talrijke tegenovergestelde waarnemingen hebben toegepast.”

Ontboezeming

Van der Linde wijst intussen nog op een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. We citeren zijn verslag: “In de editie van afgelopen week staat een kort artikel met uitlatingen van de voorzitter van de richtlijncommissie Prof. Arno Hoes. Hij is directeur van een Contract Research Organisatie die onderzoeken uitvoert in opdracht van farmaceutische bedrijven. U treft het artikel als bijlage aan. De groen geradeerde uitspraken van Arno Hoes in de bijlage luiden als volgt:

 

 • Slechts zo’n 1 op de 10 adviezen in richtlijnen voor hart- en vaatziekten is gebaseerd op de best mogelijke bewijsvoering.
 • Voor 1862 (54,8% van het totaal)) adviezen van de European Society of Cardiology  was het bewijs van de laagste klasse, namelijk C, wat wil zeggen dat ze vooral op de mening van experts berusten.
 • Het is wel heel opvallend dat veel sterke aanbevelingen zijn gebaseerd op minder  sterk bewijs.
 • Verder blijkt uit dit onderzoek dat een hoog percentage adviezen waarvoor geldt  “zeker doen” alleen op consensus is gebaseerd. Voor een deel daarvan zou men een wat minder stellig advies moeten formuleren.
Hoe zijn die uitspraken te rijmen met de nergens op gebaseerde verlaging in de nieuwe
standaard van de streefwaarde voor LDL-cholesterol naar 1,8 mmol/l.”
Tot zover het citaat.

Misleiding

Negatieve conclusies zijn desastreus voor producenten van cholesterolverlagers, aldus Van der Linde. In Nederland slagen de producenten er echter in, gesteund door bevriende artsen zullen we maar zeggen, om zelfs onderzoeken die negatief voor hun  product uitvallen, rond te bazuinen alsof het juist om positieve resultaten zou gaan. Conclusie Van der Linde: “Twee derde van de tekst van artikelen is misleidend en meer dan de helft van de samenvattingen. Ondanks peer review is manipulatie de regel en dat kan gevolgen hebben voor de patiëntenzorg en de medische opvattingen.”

En hij vervolgt over de macht van de farmaceutische industrie:

“Als financiers van die onderzoeken hebben ze de macht om slotconclusies misleidend te formuleren. In het tweede artikel treft u een lange lijst aan van cholesterolonderzoeken, waarvan velen met negatieve uitkomst. Verreweg de meeste conclusies van die onderzoeken doen in woord en geschrift geloven dat het een positieve studie was. Ik stuurde u in het verleden voorbeelden van studies met negatieve uitkomsten die in Nederland door tenminste acht hoogleraren werden gebracht als een triomf.  De miljarden verslindende toepassing van Lipitor, Ezetimib, Inegy, Repatha en Praluent is er op gebaseerd.”
Het artikel in de JAMA kunt u lezen door hier te klikken:

Andere artikelen:

How statiscal deception created the appearance that statins are safe and effective in primary and secondary prevention of cardiovasculair disease.

The effect of statins on average survival in randomised trials, an analysis of end point postponement
Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review

 Voor meer artikelen klik hier


Geef een reactie


Reacties (1)

 • Els 17 oktober 2020

  Meer en meer ben ik van overtuigd geraakt dat we zo misleid zijn ivm met cholesterol en cholesterolverlagers.
  Ik kocht zonet het pas verschenen boek “Hormonen onder controle “ 2020 van de gerenommeerde topdokter endocrinoloog Guy T’sjoen van het UZ Gent. Ik was erg benieuwd wat hij te vertellen had in het hoofdstuk Cholesterol.
  Hij pleit tot mijn grote verwondering erg voor de gevaren van te hoge cholesterol en het positieve nut van cholesterolverlagers! Wat moeten wij daar dan mee aan?