default-header
HomeNieuwsPositieve signalen

Positieve signalen

Columns

zaterdag 12 april 2014, door Hartpatiënten Nederland

Er viel veel waars te lezen in de woorden van onze vaste columnist Jan Chin. Zijn betoog onder het kopje ‘Helen of heel worden’ stond afgedrukt in de vorige editie van Hartbrug-Magazine, de eerste van 2014.

Wat schreef Chin? Onder meer dit: ‘De geest speelt nog teveel een ondergeschikte rol in ons mensbeeld. Ik denk dat deze rol veel groter is dan we denken en dat onze geest, via emoties, ons wel degelijk lichamelijk ziek kan maken…’ Jan Chin was 17 jaar cardioloog, veruit het grootste deel daarvan specialist in het Sint Jans Gasthuis te Weert. Alweer enige jaren concentreert hij zich professioneel op acupunctuur.

In zijn woorden herken ik veel. Het nu voorbije jaar was ik ziek. Door emoties overheerst na het overlijden van mijn vrouw. Ik heb u daarover veel verteld op deze plek. Door hetgeen wat ik heb meegemaakt heb ik het gevoel, tien jaar ouder te zijn geworden. De gebeurtenissen hadden een zodanige impact op me dat ik er heel erg moe door werd. Het kostte immens veel energie en legde me lam.

Jan Chin stelde bovendien: ‘Diezelfde geest kan ons ook helpen bij onze genezing en waarschijnlijk zelfs ziekte helpen voorkomen. De kunst is om dat aspect van de geest te onderkennen, zodat we met recht kunnen spreken van helen of heel worden.’

Dat proces – het weer één worden van lichaam en geest – zie ik inmiddels bij mezelf. Althans, ik meen de eerste tekenen van een terugkerende balans te kunnen herkennen. Zo geniet ik weer steeds meer van allerlei positieve gebeurtenissen; het zijn signalen van voorzichtig herstel. Bijvoorbeeld de geboorte van ons kleinkind, dat mij plotseling tot ‘opa’ heeft gemaakt; het blijkt in alle opzichten een ongelooflijke verrijking.

Maar zeker ook het succes van ons Meldpunt Hartpatiënten maakt trots en doorbreekt ín mij de lange blokkade van de rouw. Begin dit jaar bleek bij evaluatie van het meldpunt dat er in één jaar tijd ruim 3.000 kritische rapportages van hartpatiënten of hun naasten waren binnen gekomen over (vermeende) wantoestanden in de cardiologische zorg. Het betrof klachten over ziekenhuizen in heel het land.

Positieve ontwikkelingen zijn erop gevolgd. Want de meeste ziekenhuizen, waarmee wij nu aan tafel zitten om de klachten te bespreken, zijn bereid te luisteren en lering te trekken uit de kritiek. Dat is geweldig! Onze dochter Marly, die namens Hartpatiënten Nederland hierin veel werk heeft verzet, heeft bovendien met de Nederlandse cardiologenvereniging (NVVC) kunnen afspreken dat de NVVC alle aangesloten hartspecialisten gaat adviseren om mee te werken aan ons meldpunt.

Dat ik van dit alles weer kan genieten, geeft mij hoop dat de balans zich aan het herstellen is en mijn genezing een kwestie van tijd.

Column door:Jan van Overveld


Geef een reactie