Deze week kunt u nog een donatie voor 2020 voldoen. Bij een donatie in ons jubileumjaar van minimaal € 20,20 ontvangt u eind deze maand (samen met het nieuwe HartbrugMagazine) een edelstenen gelukshartje ter waarde van € 9,95 van ons cadeau*.

Vorige week stonden de media bol van berichten van oproepen van artsen om klachten zeker te blijven melden. Daar zijn wij het hartgrondig mee eens. Natuurlijk zijn wij dat, want u moet geen onnodig risico lopen op ernstigere medische problemen dan noodzakelijk.

Dinsdag 6 april jl. kon u een mooie documentaire zien bij NPO 2. Dezer documentaire maakte Hella de Jong naar aanleiding van haar ervaringen en levenslessen die ze ondervond toen ze geconfronteerd werd met hartproblemen.

Ondanks dat ons leven ingrijpend veranderd is doordat we met zijn allen gegijzeld worden door de corona pandemie, proberen de meeste mensen toch weer een weg te kunnen vinden om er elke dag weer het beste van te kunnen maken.

De Delftse studenten van het initiatief OperationAIR hebben in drie weken tijd een werkend prototype van een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten ontwikkeld, de AIRone. De eerste testen met een mechanische long zijn succesvol verlopen, waarna toestemming aan het ministerie van VWS is gevraagd om de volgende fase in te gaan.

Hartverwarmende initiatieven
Veel mensen zijn min of meer aan huis geluisterd en dat is ook hetgeen er van ons allemaal verwacht wordt. Ook wij van Hartpatiënten Nederland leven en werken volgens die aanbevelingen van de overheid. Daarom werken wij, voor zover mogelijk, van thuis uit.

We kunnen er niet meer omheen: het coronavirus zorgt voor een grote opschudding in Nederland. Onze medewerkers zijn, vanuit hun eigen huis, hard aan het werk om hartpatiënten van dienst te zijn. Wij helpen u graag.

Hartpatiënten Nederland maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de hartzorg voor hartpatiënten die een urgente hartoperatie moeten ondergaan. Wij constateren dat deze zorg niet meer in voldoende mate beschikbaar is door de huidige pandemie.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft drie meldingen van diabetische ketoacidose* bij gebruik van dapagliflozine ontvangen en één bij empagliflozine, waarbij er werd aangegeven dat de patiënt een koolhydraatbeperkt dieet volgde.

In deze spannende tijden vragen veel mensen zich af hoe het met hun bloeddruk is gesteld. Mede gelet op het feit van alle maatregelen en vooral ook niet te vergeten alle media aandacht, lopen de spanningen voor veel patiënten op.

Grote onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 40 % van de mensen bij artsen een veel hogere bloeddruk hebben dan thuis en daarom volgestopt worden met pillen die ze niet nodig hebben.

Net zoals de rest van Nederland nemen wij als grootste patiënten belangenorganisatie onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De gezondheid van onze leden en medewerkers heeft de hoogste prioriteit.

Preventieve geneeskunde krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht: artsen en andere behandelaren focussen niet alleen op het behandelen van ziekten, maar ook op het voorkomen van ziekten en het verlagen van de kans op terugval bij een chronische kwetsbaarheid.

Pagina's