default-header
HomeNieuwsOverleg Hartpatiënten Nederland met NHR over contract met Menzis

Overleg Hartpatiënten Nederland met NHR over contract met Menzis

vrijdag 6 april 2018, door Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland heeft overleg gevoerd met de Nederlandse Hartregistratie NHR. Dit in verband met de publiciteit die is ontstaan rond de afspraken die zorgverzekeraar Menzis en de NHR maakten met tien ziekenhuizen. Het gaat daarbij om een nieuw betalingsmodel voor de hartzorg door Menzis.

Hartpatiënten Nederland heeft overleg gevoerd met de Nederlandse Hartregistratie NHR. Dit in verband met de publiciteit die is ontstaan rond de afspraken die zorgverzekeraar Menzis en de NHR maakten met tien ziekenhuizen. Het gaat daarbij om een nieuw betalingsmodel voor de hartzorg door Menzis. Hartpatiënten Nederland wilde de veiligheid van patiënten gewaarborgd zien. 
 
In het gesprek met de NHR is een belangrijk deel van de zorgen van Hartpatiënten Nederland weggenomen. Hartpatiënten Nederland blijft weliswaar risico’s zien in de plannen om deelnemende ziekenhuizen minder te betalen wanneer er minder goede uitkomsten zijn dan voorspeld, en meer wanneer de uitkomsten beter zijn. De NHR heeft laten zien zorgvuldig te werk te gaan. In het nieuwe betalingsmodel wordt onder andere rekening gehouden met de zorgzwaarte van de patiënt en worden hoog risico patiënten buiten het model gelaten. Ook wordt naar meer uitkomsten gekeken dan alleen heroperaties, lichtte de NHR in het overleg toe. 
 
Alle publicaties rondom dit model hebben bij enkele patiënten tot ongerustheid geleid. Deze ongerustheid is niet nodig. Hartpatiënten Nederland, de NHR en Menzis zullen in gesprek blijven over de voortgang van dit betalingsmodel.
 
De NHR en Hartpatiënten Nederland zullen in overleg gaan over verdere samenwerkingsvormen zodat Hartpatiënten Nederland zo goed mogelijk betrokken is bij de NHR om uiteindelijk samen te streven naar de best mogelijke behandeling van patiënten. 
 

Geef een reactie