default-header
HomeNieuwsOperatierobot voor het eerst in Nederland succesvol ingezet bij nierdonatie

Operatierobot voor het eerst in Nederland succesvol ingezet bij nierdonatie

vrijdag 27 november 2009, door Hartpatiënten Nederland

Succesvolle inzet robot biedt mogelijkheden voor verdere uitbreiding niertransplantatieprogramma Erasmus MC

In het Erasmus MC is op 24 november voor het eerst in Nederland een succesvolle niertransplantatie uitgevoerd met de “Da Vinci” operatierobot. De inzet van de operatierobot biedt nieuwe mogelijkheden bij de verdere uitbreiding van het aantal niertransplantaties in het Erasmus MC.

Het Erasmus MC heeft in Europa één van de grootste programma’s voor nierdonatie bij leven ontwikkeld, met momenteel ruim honderd donorniertransplantaties per jaar. Het Erasmus MC heeft de intentie om vanaf 2013 230 niertransplantaties per jaar te verrichten. Verdere verbetering van de donatietechniek past in de strategie om het ongemak voor de donor zoveel mogelijk te beperken, het aantal complicaties terug te dringen en de kosten voor de gezondheidszorg te beperken. De infrastructuur die is ontwikkeld heeft geleid tot de ontwikkeling van een multidisciplinair team, dat garant staat voor een hoge kwaliteit chirurgie en patiëntenzorg.

De Da Vinci-robot maakt het voor chirurgen mogelijk om ingrepen op enige afstand van de patiënt uit te voeren in weefsels die weinig ruimte tot manoeuvreren bieden. De chirurg die de robot bedient, heeft een zeer scherp driedimensionaal zicht op het operatieweefsel. De robotarmen die door de chirurg worden bediend, opereren zonder trillingen. Dit alles maakt zeer nauwkeurig opereren mogelijk. Gezond weefsel rondom de nier of tumor of aangedane plek raakt hierbij zo min mogelijk beschadigd. De houding waarin de chirurg zijn werk verricht, is meer ontspannen en ergonomisch goed, hetgeen de precisie van werken ten goede kan komen. Sinds dit jaar beschikt het Erasmus MC over de robot, die behalve door de afdeling Chirurgie ook wordt gebruikt door de afdelingen Urologie en Verloskunde en Vrouwenziekten.

Nierdonatie bij leven is op dit moment de meest effectieve manier om het tekort aan donornieren op te lossen. Hierdoor kan de sterfte van patiënten die lijden aan nierfalen worden gereduceerd en de wachtlijst voor transplantaties worden beperkt. Bovendien is het mogelijk te transplanteren voordat dialyse is vereist. Daarmee worden andere ingrepen die nodig zijn voor dialyse voorkomen, inclusief de daaraan gerelateerde kosten en ziekte. In de laatste jaren neemt het aantal nieren dat niet afkomstig is van directe familieleden van nierpatiënten toe. Steeds meer vrienden gaan over tot donatie bij leven en zelfs anonieme donatie neemt toe. Het is duidelijk dat het ethisch draagvlak voor nierdonatie bij leven verandert. Hoe verder de donor van de ontvanger afstaat, des te kleiner en minder duidelijk is het voordeel voor de donor in de dagelijkse omgang. Tegen deze achtergrond is het essentieel dat de chirurgische technieken geperfectioneerd worden en dat de veiligheid van de donor zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

 

Bron: Erasmus MC


Geef een reactie


Reacties (3)

  • J van Leeuwen 2 september 2023

    Ik heb een gezwel in een nier van ongeveer 7 cm. Kan deze via robot chirurgie worden verwijderd?
    Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  • J van Leeuwen 2 september 2023

    Ik heb een gezwel in een nier van ongeveer 7 cm. Kan deze via robot chirurgie worden verwijderd?