default-header
HomeNieuwsOnderzoek tegengaan foute doorverwijzingen met pijn op de borst

Onderzoek tegengaan foute doorverwijzingen met pijn op de borst

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 14 augustus 2019, door Hartpatiënten Nederland

De cardiologen dr. Joan Meeder en dr. Braim Rahel van het Venlose ziekenhuis VieCuri hebben samen met arts-onderzoeker Lisa Frenk onderzoek gedaan naar foute doorverwijzingen van mensen met pijn op de borst. Een patiënt die zich bij de huisarts of HAP meldt met pijn op de borst wordt al snel met spoed verwezen naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat 80% van deze spoedverwijzingen onterecht is. 

Ingrijpend

Voor een patiënt en zijn familie is een verwijzing met het oog op een infarct een ingrijpende gebeurtenis. Met een aantal aanpassingen bij het stellen van de diagnose is het mogelijk het aantal patiënten dat ten onrechte in het ziekenhuis belandt te reduceren. Deze aanpassingen zorgen er ook voor dat patiënten die wel een hartinfarct hebben, sneller de juiste hulp krijgen. Dat heeft VieCuri Medisch Centrum naar eigen zeggen met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Voor dit onderzoek heeft het ziekenhuis een officiële STZ-erkenning ontvangen.

Snelle diagnose

Volgens de onderzoekers kan met een snelle bloedtest, een ECG en een gevalideerde vragenlijst de hulpverlener snel en adequaat de juiste diagnose stellen en zo bepalen of de patiënt al dan niet moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Huisartsen Bernadette van Casteren en Peter Smeets waren nauw betrokken bij dit onderzoek. In de komende maanden wordt verder onderzocht hoe deze werkwijze ook in de thuissituatie ingezet kan worden. Ook worden de onderzoeksresultaten in landelijke bijeenkomsten gedeeld, zodat ook andere ziekenhuizen en huisartsen(posten) hier hun voordeel mee kunnen doen.

Geoliede machine

Een hartinfarct, in medische termen aangeduid als Acuut Coronair Syndroom (ACS), is een levensbedreigende aandoening met een hoge morbiditeit. Snelle diagnostiek en behandeling van deze patiënten is cruciaal om het aantal complicaties en het aantal sterfgevallen te verminderen. In Noord-Limburg werkt de nieuwe aanpak bij de verdenking op een ACS inmiddels als een goed geoliede machine. Dit komt met name door de goede samenwerking tussen VieCuri, huisartsen, AmbulanceZorg Limburg-Noord en de andere ziekenhuizen in de regio.

 

Voor meer artikelen klik hier