default-header
HomeNieuwsNVWA-onderzoek bevestigt acute en chronische gezondheidsrisico’s MMS-supplement

NVWA-onderzoek bevestigt acute en chronische gezondheidsrisico’s MMS-supplement

vrijdag 16 maart 2018, door Hartpatiënten Nederland

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt dat consumenten acute en chronische gezondheidsrisico’s lopen bij gebruik van MMS (onder andere bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution).

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt dat consumenten acute en chronische gezondheidsrisico’s lopen bij gebruik van MMS (onder andere bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution). Dit product, waarvoor de NVWA al waarschuwt sinds 2010, wordt verkocht als voedingssupplement. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA heeft een risicobeoordeling van dit product gemaakt.

Ernstige gezondheidsrisico's

MMS wordt voornamelijk via internet aangeboden ter bestrijding van diverse ziekten bij de mens. Daarnaast wordt het aangeboden als waterzuiveraar. Uit de risicobeoordeling die de NVWA liet maken, blijkt dat er bij het gebruik van dit middel ernstige gezondheidsrisico’s kunnen optreden bij gebruikers. MMS is een product dat bestaat uit een 25-28% natriumchlorietoplossing, die geactiveerd moet worden met een zuur (bijvoorbeeld citroenzuur of zoutzuur) en vervolgens met water of vruchtensap moet worden ingenomen. Volgens de informatie van leveranciers van MMS kan bij gebruik van het product misselijkheid, braken en diarree optreden.
Wereldwijd zijn diverse gevallen gerapporteerd van ook andere (ernstige) bijwerkingen zoals ernstige vermoeidheid, hemolytische anemie, ernstige hemolyse, brandwonden in het maagdarmkanaal, ademhalingsproblemen, nierfalen, leverfalen en lage bloeddruk.
 

Waarschuwing

De NVWA heeft in 2010 consumenten gewaarschuwd voor dit middel omdat de veiligheid van het product niet kon worden gegarandeerd. Aangezien het verboden is helende eigenschappen aan een levensmiddel toe te schrijven heeft de NVWA gehandhaafd op het ongeoorloofd gebruik van dergelijke claims.
 
De afgelopen jaren blijkt de vraag en het aanbod van MMS niet af te nemen. Reden voor de NVWA om de gezondheidsrisico’s concreet in kaart te brengen. Vanwege de gebleken acute en chronische gezondheidsrisico's voor consumenten zal de NVWA op basis van dit BuRO-advies gaan handhaven op de verkoop van schadelijke MMS-producten.
 

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.
 
Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).
 
Bron: NVWA

 


Geef een reactie