default-header
HomeNieuwsNoodkreet: onvoldoende capaciteit hartchirurgische zorg

Noodkreet: onvoldoende capaciteit hartchirurgische zorg

AandoeningBelangenbehartigingZiekenhuis

donderdag 24 december 2020, door Hartpatiënten Nederland

Het is in Nederland op dit moment niet meer mogelijk om de hartchirurgische zorg te leveren waarvan we in ons land vinden dat die noodzakelijk is. Het grootste probleem ondervindt op dit moment de urgente planbare hartchirurgische zorg. Bij uitblijven van maatregelen om meer ruimte te creëren voor hartchirurgische zorg zal dit consequenties hebben voor patiënten. Dit betekent een toename van sterfte door niet of te laat verrichten van operaties en verlies van levensverwachting en kwaliteit van leven.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) maakt zich grote zorgen over dit tekort aan capaciteit voor hartchirurgische zorg tijdens de huidige COVID-pandemie en pleit voor een betere spreiding van IC-bedden. Zij uitten hun zorgen in een brief aan o.a. Tamara Ark, de minister voor Medische Zorg en Sport. Ook wij ondersteunen deze noodkreet, en vragen de overheid om extra IC-bedden beschikbaar te stellen voor hartoperaties.

Het is de bedoeling dat de niet-urgente planbare zorg, dus de zorg die binnen 6 weken geleverd zou moeten worden, in Nederland grotendeels doorgang vindt. Maar dit geldt momenteel niet voor de hartchirurgie. Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie Jerry Braun: ‘Het zou helpen als de IC-zorg voor COVID-19 patiënten landelijk beter gespreid wordt, zodat IC-bedden voor postoperatieve opvang van hartchirurgische patiënten worden gecreëerd in die ziekenhuizen.’

Andere verdeelsleutel spreiding IC-patiënten
Naar aanleiding van het tekort aan IC-capaciteit heeft op vrijdag een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de NVT en alle afdelingshoofden van CTC centra. De vereniging heeft bovenstaande knelpunten, maar ook de oplossingsrichting, inmiddels doorgegeven aan de Minister voor Medische Zorg en Sport, aan de IGJ en aan het LCPS en hoopt op een spoedige reactie. Jerry Braun: ‘De landelijke spreiding van de Covid-gerelateerde IC-zorg houdt geen rekening met de specifieke zorgtaken van ziekenhuizen. Er zijn in Nederland 16 centra waar hartchirurgie wordt verricht. Om de zorg zoals boven beschreven weer mogelijk te maken zou bij de spreiding van Covid-gerelateerde IC-zorg voor deze 16 centra een andere verdeelsleutel gehanteerd moeten worden. Daar komt bij dat in deze centra vaak nog andere tertiaire zorg geleverd wordt, zoals complexe traumatologie en transplantaties, waarvoor ook een extra IC-behoefte is.’

De cijfers zijn alarmerend
Op dit moment worden in alle 16 centra vrijwel alleen patiënten geopereerd voor acute en hoogurgente zorg die binnen respectievelijk 24 uur en 1 week geleverd moet worden. Zelfs bij patiënten die binnen een week een operatie nodig hebben worden op meerdere plaatsen in Nederland ingrepen herhaaldelijk uitgesteld door het gebrek aan IC-capaciteit. Het grootste probleem speelt zich echter af in de categorie voor noodzakelijke of urgente niet-kritieke zorg. Deze operaties worden nu vrijwel niet verricht, waardoor de gestelde termijn van 4 tot 6 weken niet gehaald wordt. Op jaarbasis zijn in Nederland nu (week 50) bijna 1900 hartoperaties minder verricht in vergelijking met het jaar 2019. Dat betekent 12% minder op het totaal aantal hartoperaties bij volwassenen. Dat lijkt in eerste instantie wellicht niet eens zo veel. Waar het echter om gaat is dat we deze 1900 patiënten nooit meer zullen opereren, ook niet als in de toekomst Covid een beheersbaar probleem zal zijn. Daarvoor is namelijk in ons land geen capaciteit. De NVT adviseert haar leden om voor dit probleem lokaal aandacht te blijven vragen bij de Raad van Bestuur van de ziekenhuizen.

 

Visie Hartpatiënten Nederland 

Hartpatiënten Nederland ondersteunt deze noodkreet van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), en houdt de wachttijden nauwlettend in de gaten. Ook vraagt HPNL de overheid om extra IC-bedden beschikbaar te stellen in hartchirurgische centra, voor hartoperaties.

Visie Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland ondersteunt deze noodkreet van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), en houdt de wachttijden nauwlettend in de gaten. Ook vraagt HPNL de overheid om extra IC-bedden beschikbaar te stellen in hartchirurgische centra, voor hartoperaties.


Geef een reactie


Reacties (3)

 • Corrie Bijkerk 24 december 2020

  Mijn zoon weet sinds 13 november dat hij een screening moet ondergaan voor een harttransplantatie.
  Nu ben ik zelf gelukkig ook al een hartpatiënt anders zou ik het wel geworden zijn van de stress en spanning.
  Als ik al die droeftoeters zie op de tv die dan uit hun nek kletsen, dan denk ik wel eens, “waarom worden die wel geholpen als ze besmet raken, want het is toch maar een griepje”.

 • JMW Bakker 24 december 2020

  Ben het helemaal eens met deze stelling. Ook in het HAGA-ziekenhuis worden Hartoperaties uitgevoerd , doch momenteel : heel selectief !
  Niet alleen vanwege IC- maar ook OK-capaciteit. Hierdoor wordt heel selectief gekeken welke operatie wel of niet moet en kan doorgaan.
  Zelf staat ik op de nominatie om een zware, risicovolle ingreep van meerdere uren te moeten ondergaan, die gepland staat op 6 januari a.s. ; ik hoop dat deze door kan gaan , zodat ik na deze ingreep langzaam kan herstellen en mogelijk in het najaar 2021 weer aan 1 of meerdere Hartbrugreizen kan deelnemen.
  Groet en fijne feestdagen allemaal.

 • Freek & Elaine Westerduin 5 januari 2021

  op Tv in het programma Corona feiten en fabels vertelt men dat ze zich zorgen maken over ons omdat we niet naar de afspraken komen, welnu.. ik heb hier een aantal brieven en telefoonnotities van het Vlietland Schiedam of we niet willen komen ivm overbelasting van Covid-19. wanneer je daarop reageert in het programma of er na krijg je geen antwoord terug. Ik begrijp met mijn gezonde verstand ook wel dat de Corona een enorme druk legt maar snap niet dat je een raar gevoel geeft aan ons waardoor we het niet meer snappen en aan de buitenwereld een gevoel geeft dat we als angsthazen wegblijven. nee het is Nederland op zijn kop..