De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht zullen krijgen gezien de huidige bestuurlijke onrust.
De verplichte nascholing wordt betaald en bepaald door farmaceutische bedrijven. Een ongewenste situatie, zo schreef Hans van der Linde onlangs in het Reformatorisch Dagblad. UIt een alarmerend rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat het nacholingsaanbod voor artsen inventariseerde, blijkt dat 71 procent van het onderzochte aanbod afkomstig was van de industrie.

Pagina's