Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stapt per direct uit de commissie die internationaal adviseert over het meten van teer en nicotine in sigaretten en sigaren. Een belangrijke reden daarvoor is de grote invloed van de tabaksindustrie binnen deze commissie.
Mensen met meer fastfoodrestaurants dichtbij huis hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Preventive Cardiology.

Pagina's