Crashen is een extreem slecht idee. Dat weten mensen die een crashdieet hebben gedaan door eigen ervaring inmiddels ook. Het jojo-effect. Ook veel deelnemers aan het RTL4-programma Obese zijn weer op het oude gewicht, na eerst tientallen kilo’s afgevallen te zijn.
We zijn 4 dames die aan een onderzoeksproject werken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor ons onderzoek hebben we hard mensen en hun familie nodig die ons zouden willen helpen. Daarbij mag u ook zelf bepalen hoeveel u wilt delen met ons.
Vraag: Alles Goed? Antwoord: Ja, en met jou? Kent u deze standaardvraag met bijbehorend antwoord?
Gegevens over implantaten moeten langer dan nu bewaard blijven. Dat advies geeft de Gezondheidsraad. De Raad adviseert minister Bruno Bruins van Medische Zorg voor implantaten een bewaartermijn van 115 jaar in te voeren, berekend vanaf de geboorte van de drager
We noemen het inmiddels de cholesterolmaffia, de farmaceutische bedrijven die letterlijk koste wat het kost proberen ons nieuwe cholesterolverlagers in de maag te splitsen.
Nog steeds bellen mensen ons meldpunt met vragen over de oplosbare stent. Dat is de in opspraak geraakte stent die bij duizenden patiënten in de kransslagader van het hart is geplaatst.
Slaapproblemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Dat kun je krijgen van lawaai. Vooral als het lang blijft duren. De International Noise Awareness Day op 26 april stond daar uitgebreid bij stil.
Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren de eisen van Milieudefensie voor een gezonde lucht verworpen. Milieudefensie eiste dat de Nederlandse staat direct extra maatregelen neemt tegen fijnstof en stikstofdioxide.
Flow, het centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie van Máxima Medisch Centrum (MMC), heeft een speciaal revalidatieprogramma voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad en/of een dotterprocedure of hartoperatie hebben ondergaan.
De minister gaat zich buigen over ons verzoek om niet akkoord te gaan met de verlaging van de richtlijn voor LDL-cholesterol. De vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de minister gevraagd om een reactie op onze brief.

Pagina's