Hartpatiënten Nederland, de grootste en enige onafhankelijke belangenvertegenwoordiger voor hartpatiënten in Nederland, is ernstig bezorgd over een nieuwe richtlijn voor cholesterolwaardes. Die komt erop neer dat artsen gedwongen zijn hun patiënten medicijnen te geven, die de LDL-cholesterolwaarden in het bloed zodanig verlagen, dat hun gezondheid in gevaar komt.
We staan er wellicht niet altijd bij stil, maar ook huisartsen zijn gewone mensen als jij en ik! En net als jij en ik is de huisarts ’s morgens frisser, kiener en monterder dan later op de dag, waar de vermoeidheid toeslaat.
Crashen is een extreem slecht idee. Dat weten mensen die een crashdieet hebben gedaan door eigen ervaring inmiddels ook. Het jojo-effect. Ook veel deelnemers aan het RTL4-programma Obese zijn weer op het oude gewicht, na eerst tientallen kilo’s afgevallen te zijn.
We zijn 4 dames die aan een onderzoeksproject werken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor ons onderzoek hebben we hard mensen en hun familie nodig die ons zouden willen helpen. Daarbij mag u ook zelf bepalen hoeveel u wilt delen met ons.
Vraag: Alles Goed? Antwoord: Ja, en met jou? Kent u deze standaardvraag met bijbehorend antwoord?
Gegevens over implantaten moeten langer dan nu bewaard blijven. Dat advies geeft de Gezondheidsraad. De Raad adviseert minister Bruno Bruins van Medische Zorg voor implantaten een bewaartermijn van 115 jaar in te voeren, berekend vanaf de geboorte van de drager
We noemen het inmiddels de cholesterolmaffia, de farmaceutische bedrijven die letterlijk koste wat het kost proberen ons nieuwe cholesterolverlagers in de maag te splitsen.
Nog steeds bellen mensen ons meldpunt met vragen over de oplosbare stent. Dat is de in opspraak geraakte stent die bij duizenden patiënten in de kransslagader van het hart is geplaatst.
Slaapproblemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Dat kun je krijgen van lawaai. Vooral als het lang blijft duren. De International Noise Awareness Day op 26 april stond daar uitgebreid bij stil.
Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren de eisen van Milieudefensie voor een gezonde lucht verworpen. Milieudefensie eiste dat de Nederlandse staat direct extra maatregelen neemt tegen fijnstof en stikstofdioxide.

Pagina's