Kleine kinderen en baby’s aan een aangeboren hartafwijking opereren is zeer ingrijpend. In het WKZ van het UMC Utrecht zijn de allerlaatste technieken in huis om zelfs de kleinste baby’s – onder de 1 kilogram – optimaal te behandelen.
Iedere ochtend ligt patiënt Alfred Hagedoorn met zijn bovenlichaam op een speciaal kussen dat verbinding maakt met de bij hem geïmplanteerde sensor in de longslagader. Die sensor meet de druk, waarna meteen draadloos de resultaten naar zijn cardioloog in het UMC Utrecht gaan.
De voedingswetenschap en de geneeskunde staan voor een gemeenschappelijke uitdaging: het terugdringen van voedingsgerelateerde ziektelast. Er zijn circa 8 miljoen mensen in Nederland met chronische, niet-overdraagbare aandoeningen. Ongezonde voeding en leefstijl zijn verantwoordelijk voor 45-70 procent van de totale ziektelast.
Een internationaal platform voor wereldwijde onderzoeksjournalistiek besteedt in een publicatie zaterdag 19 januari aandacht aan Rondy de Wildt uit Best en aan Hartpatiënten Nederland. De organisatie, the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) wijst in haar jongste publicatie op een oproep van Rondy de Wildt. Zij doet een oproep aan alle mensen die net als zij een pacemaker of een ICD dragen.
Waar komt uw interesse voor cardiologie vandaan? ‘Veel chirurgen wilden van kleins af aan al arts worden, maar dat was bij mij absoluut niet het geval. Als kind droomde ik ervan om natuurkundige te worden, omdat ik veel interesse had in wetenschap. Ik las bijvoorbeeld graag boeken over hoe het heelal in elkaar zit.
Jan Tielkemeijer (49) krijgt uit het niets last van boezemfibrilleren. De weken erna durft hij nauwelijks meer te bewegen, uit angst dat het weer misgaat. Hij is niet de enige die na een hartincident in dit bekende ‘zwarte gat’ belandt, en er alleen met veel moeite en hartrevalidatie weer uitkomt. “Ik zat met zweethandjes aan het stuur.”
Bij elektrische auto’s zijn er eigenlijk maar een paar zaken waar we het eerst op letten: wat is de actieradius en wanneer is hij leverbaar. Maar er zijn meer zaken waar we misschien ook wel rekening mee moeten houden. Elektrische auto’s wekken namelijk ook een behoorlijk elektromagnetisch veld op. En zo’n elektromagnetisch veld zou een risico kunnen opleveren voor hartpatiënten die een pacemaker of defibrillator (ICD) hebben.
Mijn scriptie onderzoekt de acceptatie van de smartwatch als medisch apparaat onderzoeken onder mensen met een hartaandoening. Er zal (in grote lijnen) onderzocht worden wat de mensen van de smartwatch vinden, en of ze het in de toekomst willen gebruiken om hen te helpen bij het omgaan met hun ziektebeeld.
Het nieuws over het mogelijke sluiten van ziekenhuis Bronovo heeft bij Hagenaars veel teweeg gebracht. Op het internet uitten velen hun zorgen, boosheid en ongeloof.
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat de luchtkwaliteit in steden na de jaarwisseling kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijn stof. Door de verwachte matige westenwind neemt de hoeveelheid luchtvervuiling gedurende de nacht geleidelijk af.

Pagina's