We noemen het inmiddels de cholesterolmaffia, de farmaceutische bedrijven die letterlijk koste wat het kost proberen ons nieuwe cholesterolverlagers in de maag te splitsen.
Nog steeds bellen mensen ons meldpunt met vragen over de oplosbare stent. Dat is de in opspraak geraakte stent die bij duizenden patiënten in de kransslagader van het hart is geplaatst.
Slaapproblemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Dat kun je krijgen van lawaai. Vooral als het lang blijft duren. De International Noise Awareness Day op 26 april stond daar uitgebreid bij stil.
Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren de eisen van Milieudefensie voor een gezonde lucht verworpen. Milieudefensie eiste dat de Nederlandse staat direct extra maatregelen neemt tegen fijnstof en stikstofdioxide.
Flow, het centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie van Máxima Medisch Centrum (MMC), heeft een speciaal revalidatieprogramma voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad en/of een dotterprocedure of hartoperatie hebben ondergaan.
De minister gaat zich buigen over ons verzoek om niet akkoord te gaan met de verlaging van de richtlijn voor LDL-cholesterol. De vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de minister gevraagd om een reactie op onze brief.
VieCuri Medisch Centrum gaat een nieuw ziekenhuis bouwen in Venray. De gemeente Venray en VieCuri sloten gisteren hiertoe een intentieovereenkomst.

Pagina's