default-header
HomeNieuwsNieuwe streefwaarde LDL-cholesterol moet van tafel!

Nieuwe streefwaarde LDL-cholesterol moet van tafel!

Geen onderdeel van een categorie

maandag 20 mei 2019, door Hartpatiënten Nederland

De nieuwe streefwaarde voor LDL-cholesterol moet van tafel. Er is geen enkele onderbouwing voor welke streefwaarde van LDL-cholesterol dan ook. Noch voor destijds 3,0, noch voor daarna 2,5, noch voor nu 1,8 . Hartpatiënten Nederland wil dat onze regering actie onderneemt, en dat artsen stelling nemen tegen deze nergens op gebaseerde streefwaarde die maakt dat patiënten geheel onnodig medicijnen krijgen met niet geringe bijwerkingen. De nieuwe cholesterolrichtlijn  jaagt ons op kosten, terwijl de patiënt in gevaar wordt gebracht.  De farmaceutische industrie verdient er over onze rug miljarden aan. 

Richtlijn

Zoals bekend heeft een multidisciplinaire commissie dwingend een nieuwe richtlijn voorgeschreven. Deze richtlijn houdt in dat de maximale hoeveelheid LDL-cholesterol in het bloed voortaan bij veel patiënten niet meer mag bedragen dan 1,8 mmol/l . Zo’n lage waarde  komt van nature niet voor bij mensen. Cholesterol is een belangrijke en onmisbare bouwsteen bij onder meer de hormoonhuishouding en het centrale zenuwstelsel. De gevolgen op langere termijn van een sterke verlaging kent niemand. Volgens de meeste artsen is zo’n richtlijn dan ook onzinnig en niet ongevaarlijk voor onze gezondheid.

Wiens brood men eet…

Opgemerkt moet worden dat een meerderheid van leden van deze voorschrijfcommissie de schijn heeft ook de belangen te dienen van de farmaceutische industrie. Ze hebben namelijk conflicterende belangen met de industrie. Deze industrie heeft er belang bij dat de streefwaarde zo laag mogelijk is, omdat dan nieuwe peperdure cholesterolverlagers zoals het injecteerbare Repatha kunnen worden gepusht.

Huisartsen

De nieuwe streefwaarde is de commissie opgelegd. Twee artsen werden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) afgevaardigd naar de Commissie voor het opstellen van de richtlijn.  Vooraf had de NHG  echter al ingestemd met een streefwaarde van 1,8 mmol/liter! Dat was namelijk een voorwaarde van de cardiologen voor deelname aan de commissie. Het is nu voor alles zaak om deze richtlijn en de daarop gebaseerde NHG-standaard van tafel te krijgen.

Russische roulette

Met de nieuwe richtlijnen wordt Russische roulette gespeeld. Voor de nieuwe richtlijn bestaat namelijk geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Artsen met conflicterende belangen hebben de weg voor de farmaceutische industrie geëffend voor niet bewezen veilige PCSK-9-remmers.  Bij het eerste grote onderzoek (Fourier-studie) lieten die medicijnen geen klinisch relevante, gunstige effecten zien.  De middelen zijn bovendien nog onbewezen veilig en vormen daarmee een reëel potentieel gevaar voor patiënten. Dat gold precies zo voor het antidiabeticum Avandia dat pas in 2010 van de markt werd gehaald na tenminste 47.000 doden en jarenlang negeren van overduidelijke signalen.

Standaard

Geneesmiddelen, zoals Repatha, die niet uit curatieve overwegingen worden gegeven, maar louter uit preventief oogpunt, moeten voldoen aan de gouden standaard. Die luidt: bewezen effectiviteit en veiligheid aangetoond met de hoogste vorm van bewijsvoering. Daaraan kan en mag niet getornd worden. Geen enkele concessie is denkbaar.

Onveilig

Inmiddels hebben huisartsen en zorggroepen kenbaar gemaakt de standaard naast zich neer te zullen leggen. Alle reden dus voor artsen om nu zelf actief stelling te nemen en van zich te laten horen. Patiënten dreigen door commerciële marketing behandeld te gaan
worden met onwerkzame, onveilige cholesterolverlagende injecties. Na vele tienduizenden doden met de onveilige cholesterolverlager Lipobay en het anti-diabeticum Avandia mogen we dit onder geen beding opnieuw laten gebeuren.

Voor meer artikelen klik hier


Geef een reactie


Reacties (2)

  • Rob oostveen 11 februari 2022

    64 jr – 3 omleidingen – bloeddruk verlagers en chlostorolverlahers , statines gingen niet oké nu mag ik aan de prik gaan hangen maar heb mijn twijfels wederom vervelende bijwerkingen en dan …..!!!!! ?
    Ik ga in feite liever voor een streng dieet zonder de middelen. .sport 3 x in de week moet toch genoeg zijn met een goed dieet in inmijn rugtas kom ik een heel eind vermoedelijk .!0zonderal die meuk injectie e.d.

  • Rob oostveen 11 februari 2022

    64 jr – 3 omleidingen – bloeddruk verlagers en chlostorolverlahers , statines gingen niet oké nu mag ik aan de prik gaan hangen maar heb mijn twijfels wederom vervelende bijwerkingen en dan …..!!!!! ?
    Ik ga in feite liever voor een streng dieet zonder de middelen. .sport 3 x in de week moet toch genoeg zijn met een goed dieet in inmijn rugtas kom ik een heel eind vermoedelijk .!0zonderal die meuk injectie e.d..,elk foute vet gaat door je mond die niet meer nemen dan , lijkt mij logisch. Waar is de diëtiste die mij hier in kan helpen,