Repatha, anti-diabeticum Avandia, Richtlijn, LDL-cholesterol, cholesterolrichtlijn, multidisciplinaire commissie

Nieuwe streefwaarde LDL-cholesterol moet van tafel!

De nieuwe streefwaarde voor LDL-cholesterol moet van tafel. Er is geen enkele onderbouwing voor welke streefwaarde van LDL-cholesterol dan ook. Noch voor destijds 3,0, noch voor daarna 2,5, noch voor nu 1,8 . Hartpatiënten Nederland wil dat onze regering actie onderneemt, en dat artsen stelling nemen tegen deze nergens op gebaseerde streefwaarde die maakt dat patiënten geheel onnodig medicijnen krijgen met niet geringe bijwerkingen. De nieuwe cholesterolrichtlijn  jaagt ons op kosten, terwijl de patiënt in gevaar wordt gebracht.  De farmaceutische industrie verdient er over onze rug miljarden aan. 

Richtlijn

Zoals bekend heeft een multidisciplinaire commissie dwingend een nieuwe richtlijn voorgeschreven. Deze richtlijn houdt in dat de maximale hoeveelheid LDL-cholesterol in het bloed voortaan bij veel patiënten niet meer mag bedragen dan 1,8 mmol/l . Zo’n lage waarde  komt van nature niet voor bij mensen. Cholesterol is een belangrijke en onmisbare bouwsteen bij onder meer de hormoonhuishouding en het centrale zenuwstelsel. De gevolgen op langere termijn van een sterke verlaging kent niemand. Volgens de meeste artsen is zo’n richtlijn dan ook onzinnig en niet ongevaarlijk voor onze gezondheid.
 

Wiens brood men eet…

Opgemerkt moet worden dat een meerderheid van leden van deze voorschrijfcommissie de schijn heeft ook de belangen te dienen van de farmaceutische industrie. Ze hebben namelijk conflicterende belangen met de industrie. Deze industrie heeft er belang bij dat de streefwaarde zo laag mogelijk is, omdat dan nieuwe peperdure cholesterolverlagers zoals het injecteerbare Repatha kunnen worden gepusht.
 

Huisartsen

De nieuwe streefwaarde is de commissie opgelegd. Twee artsen werden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) afgevaardigd naar de Commissie voor het opstellen van de richtlijn.  Vooraf had de NHG  echter al ingestemd met een streefwaarde van 1,8 mmol/liter! Dat was namelijk een voorwaarde van de cardiologen voor deelname aan de commissie. Het is nu voor alles zaak om deze richtlijn en de daarop gebaseerde NHG-standaard van tafel te krijgen.
 

Russische roulette

Met de nieuwe richtlijnen wordt Russische roulette gespeeld. Voor de nieuwe richtlijn bestaat namelijk geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Artsen met conflicterende belangen hebben de weg voor de farmaceutische industrie geëffend voor niet bewezen veilige PCSK-9-remmers.  Bij het eerste grote onderzoek (Fourier-studie) lieten die medicijnen geen klinisch relevante, gunstige effecten zien.  De middelen zijn bovendien nog onbewezen veilig en vormen daarmee een reëel potentieel gevaar voor patiënten. Dat gold precies zo voor het antidiabeticum Avandia dat pas in 2010 van de markt werd gehaald na tenminste 47.000 doden en jarenlang negeren van overduidelijke signalen.
 

Standaard

Geneesmiddelen, zoals Repatha, die niet uit curatieve overwegingen worden gegeven, maar louter uit preventief oogpunt, moeten voldoen aan de gouden standaard. Die luidt: bewezen effectiviteit en veiligheid aangetoond met de hoogste vorm van bewijsvoering. Daaraan kan en mag niet getornd worden. Geen enkele concessie is denkbaar.
 

Onveilig

Inmiddels hebben huisartsen en zorggroepen kenbaar gemaakt de standaard naast zich neer te zullen leggen. Alle reden dus voor artsen om nu zelf actief stelling te nemen en van zich te laten horen. Patiënten dreigen door commerciële marketing behandeld te gaan
worden met onwerkzame, onveilige cholesterolverlagende injecties. Na vele tienduizenden doden met de onveilige cholesterolverlager Lipobay en het anti-diabeticum Avandia mogen we dit onder geen beding opnieuw laten gebeuren.
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties (14)

 • afbeelding van Ruud van den Berg
  Ruud van den Berg ( )

  Waar staat de regering dan in deze?

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Fred de Mos
  Fred de Mos ( )

  In het boek de Cholesterol leugen van Prof.dr Hartenbach wordt de vergrootte kans op kanker beschreven als gevolg van een verlaging van de LDL .
  In gemanipuleerde statistieken wordt dit feit weggelaten.

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Van den Bosch
  Van den Bosch ( )

  Ik weet nog wel toen ik er mee te maken kreeg was de norm onder de 7, terwijl ik helemaal geen verhoogd cholesterol had maar toen werd er gezegd dat het was ter preventie moest ik toch maar de pilletjes nemen en mijn cholesterol was en is nog 1,2.

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Conny
  Conny ( )

  Is het überhaupt nog nodig statines te slikken?

  mei 20, 2019
 • afbeelding van *
  * ( )

  Kreeg met verkrijgen van diabetes gelijk crestor voorgeschreven in 2005. Wist weinig van diabetes en cholesterol in de loop van de tijd ben ik meer te weten gekomen en een paar jaar geleden na een schrijven via de hartpatienten vereniging ben ik gestopt met crestor. Het maakte geen verschil met mijn waardes. Deze bleven keurig op peil en goed. Ben ook diverse bijwerkingen kwijt sinds ik geen crestor meer slik. Dit heb ik wel in overleg gedaan met mijn huisarts.

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Dr. Munter, Huisarts
  Dr. Munter, Huisarts ( )

  Als huisarts schaam ik mij voor de rol van de NHG hierin. Ik steun dit artikel helemaal! De richtlijn moet van tafel!

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Anoniem
  Anoniem ( )

  Uw reactie steunt mij in mijn streven van de statine - die ik preventief kreeg voorgeschreven, en waarna ik veel last heb van spierpijn en krampen, af te komen!

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Heenk Steenbekkers, hartpatiënt
  Heenk Steenbekk... ( )

  Al vanaf 2007 is er gedonder over cholesterol en het gebruik van statines. Niemand weet kennelijk, ook de huidige kritici van het voorgetstelde gehalte, hoe hoog het chloresterolgehalte dan wel mag zijn. En dan wetenschappelijk onderbouwd. Informeer de consument over het gezonde gehalte aan chloresterol, dat is beter dan dit gemekker. Heb jarenlang statines gebruikt en wat waren bij mij de bijwerkingen: De bijwerkingen, die ik gehad heb, zoals ze vermeld staan in de bijsluiter van Atorvastatine (bron wikipedia en Mutschler):
  • Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
  • Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
  • Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
  • Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
  • Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
  • Impotentie
  • Vochtophoping in armen en benen
  • Een algemeen gevoel van onbehagen
  • Gewichtstoename
  Een nieuwe ontdekking is dat statines mogelijk het verouderingsproces versnellen doordat ze de stamcellen zouden aantasten. Mogelijk kunnen langs deze weg bijwerkingen als geheugenverlies, spierpijn, diabetes, verminderde leverfunctie, vermoeidheid en staar worden verklaard
  bij de mannen boven 70 jaar nauwelijks enig positief effect is bewezen van het gebruik van statines. Een en ander wordt ook gedragen door wetenschappelijk onderzoek.
  Gebruik nu de verfoeide repatha injecties. Geen bijwerkingen! Ik hoop die te blijvenn gebruiken totdat wetenschappelijk is bewezen welke cholesterol gehalte voor de mens gezond is. Door de statines zou ik nu zwaar gehandicapt zijn en als gevolg daarvan naar alle waarschijnlijkheid veel eerder dood.

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Ria Verheul
  Ria Verheul ( )

  Na jarenlang statines geslikt te hebben, bleek, dat ik verhoogde leverenzymen kreeg, dus moest ermee stoppen. Had verder geen bijwerkingen van 5 mg. rovustatine (crestor). Slikte er wel 120 mg Q10 bij om spierpijn tegen te gaan. Anderhalf jaar geleden ongeveer ben ik overgestapt op de injecties, want die hadden volgens de internist geen bijwerkingen. Na een jaar begon ik last van mijn arm en beenspieren te krijgen en dat werd steeds erger. Dus weer terug naar de internist en toen aan de Repatha, want dat werkte net even anders, zei hij. Na een paar keer Repatha gespoten te hebben werden de spier en gewrichtspijnen steeds erger, dus in overleg met de internist gestopt. De internist keek er niet gek van op, dat vond ik wel vreemd, dus hij had waarschijnlijk al meer meldingen gehad. Nu een paar weken zonder Repatha en mijn spierpijnen zijn bijna verdwenen. Nu wil hij mij toch weer aan de statines hebben en moet ik n u 3 x in de week 5 mg rovustatine innemen en hij hoopt, dat ik dan geen bijwerkingen krijg (in combinatie met Q10). Ik voel mij net een proefkonijn. Dus vanavond maar naar Radar kijken voor het advies, dat ze geven op voedingsgebied. Eet al elke dag havermout en blauwe bessen etc. Dus best gezond. Sterkte iedereen, die ook hiermee te maken heeft. En Heenk: op hoop van zegen met de Repatha. Hoop, dat de bijwerkingen bij jou wegblijven.

  mei 20, 2019
 • afbeelding van Anoniem
  Anoniem ( )

  Avandia en 47000 doden!
  Lage LDL en hoeveel mensen met spier aanduningen? Wetenschap en wetenschapers, waar zijn die?

  mei 20, 2019
 • afbeelding van J.v.d.Wijngaard
  J.v.d.Wijngaard ( )

  Hou een petitie met handtekeningen en geef een signaal af aan Den Haag

  mei 21, 2019
 • afbeelding van Peter de Vries
  Peter de Vries ( )

  Dat die 1.8 een eis vooraf was blijkt een gerucht te zijn dat helemaal niet klopt. De argumenten voor 1.8 bij een zeer selecte groep statinegebruikers staan helder in richtlijn en kan ik wel volgen. En tuurlijk: als je bijwerkingen krijgt moet je gebruik ernstig heroverwegen. Dat staat volgens mij óók in richtlijn

  mei 22, 2019
 • afbeelding van Nelly van Bijsterveldt
  Nelly van Bijst... ( )

  Ben heel blij dat ik in 2015 het besluit heb genomen om te stoppen met statines,mijn leven is een stuk aangenamer geworden en de vreselijke spierpijn is ook verleden tijd. De farmaceutisch industrie wil op deze manier( door de richtlijnen zoveel te verlagen) nog veel meer mensen aan de statines hebben,om zo nog meer winst te maken.
  Mensen denk na voordat je aan deze rotzooi begint, en verminderd in zeer grote mate je kwaliteit van leven.

  mei 22, 2019
 • afbeelding van Anoniem
  Anoniem ( )

  Er is nog een lange weg te gaan voordat we van die cholesterolverdwazing af zijn, maar zo hier en daar worden er wat mensen wakker, ook in de medische sector.
  Voor wie het nog niet wist: in het boek 'De cholesterolhype' van de Schotse arts/onderzoeker Malcolm Kendrick worden de volgende bijwerkingen van statines gegeven: leverschade, nierschade, verhoogde kans op diabetes type 2, afbraak van spierweefsel, geheugenverlies en als klap op de vuurpijl plotselinge hartstilstand, de dood tot gevolg hebbend. De term 'bijwerking' is overigens misleidend. Medicijnen hebben twee soorten werking, gewenste (als het meezit) en ongewenste. Afbraak van spierweefsel is duidelijk het gevolg van de gewenste werking, i.c. verlaging van het cholesterolniveau, want die kan zo ver gaan dat er een tekort ontstaat, waardoor er onvoldoende spiercellen worden gevormd die immers zonder cholesterol helemaal niet kunnen bestaan.

  mei 23, 2019

Geef een reactie

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.