default-header
HomeNieuwsNieuwe richtlijnen voor het meten van de functie van bloedvaten

Nieuwe richtlijnen voor het meten van de functie van bloedvaten

Geen onderdeel van een categorie

maandag 22 juli 2019, door Hartpatiënten Nederland

Fysioloog Dick Thijssen heeft met internationale collega’s een nieuwe richtlijn voor het meten van de bloedvatfunctie gepubliceerd in het European Heart Journal. De richtlijn moet de kwaliteit van het onderzoek verbeteren en bijdragen aan een nog betere inschatting van het risico op hart- en vaatziekten.
Goede bloedvaten zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Functioneren de bloedvaten minder goed, dan wordt de kans groter op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Een door artsen en onderzoekers vaak gebruikte techniek om de functie van de bloedvaten te meten is de flow-gemedieerde dilatatie. Deze techniek meet de verwijding van het bloedvat bij een plotselinge toename van de bloedtoevoer. Dick Thijssen, fysioloog aan het Radboudumc, heeft nu met enkele internationale collega’s, een nieuwe richtlijn voor het meten van de flow-gemedieerde dilatatie gepubliceerd in het tijdschrift European Heart Journal.

Beter vergelijkbaar, meer betrouwbaar

Thijssen: “Om bruikbare informatie te leveren, moet deze meting altijd op dezelfde wijze worden uitgevoerd en dat gebeurt nog lang niet altijd. Willen we de resultaten van deze meting met elkaar kunnen vergelijken en de betrouwbaarheid vergroten, dan is het volgen van een eenduidige, heldere, door iedereen geaccepteerde richtlijn van groot belang. Bovendien was een update van de meting ook gewenst vanwege diverse technologische ontwikkelingen die de meting de afgelopen jaren flink hebben verbeterd.”

Inschatting risico’s

Het strikt volgen van deze richtlijnen zal de kwaliteit van het onderzoek naar hart- en vaatziekten verbeteren, maar ook bijdragen aan een betere inschatting van het risico’s voor het optreden van hart- en vaatziekten.

Voor meer artikelen klik hier