default-header
HomeNieuwsMinister voor verlaging streefwaarde LDL-cholesterol

Minister voor verlaging streefwaarde LDL-cholesterol

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 26 juni 2019, door Hartpatiënten Nederland

Minister Bruno Bruins is het eens met de nieuwe streefwaarde voor LDL-cholesterol. In een antwoord op een brief van Hartpatienten Nederland schrijft hij zich te voegen bij het standpunt van onder meer huisartsenkoepel NHG en cardiologenorganisatie NVVC. Die zijn voor het verlagen van de streefwaarde van LDL-cholesterol naar 1,8 mmol/liter.
Zoals bekend heeft Hartpatienten Nederland grote twijfels bij het verlagen van die streefwaarde. Hartpatienten Nederland vreest dat die verlaging uiteindelijk alleen goed is voor de winsten van de farmaceutische industrie. De gevolgen van de cholesterolverlaging naar zo’n lage waarden zijn op de lange termijn niet bekend, en daarmee riskant. Die lage waarden zijn ons inziens nergens op gefundeerd, wetenschappelijk gezien.
Hartpatienten Nederland vroeg de minister de nieuwe streefwaarde op te schorten en nader onderzoek te gelasten. Maar dat ziet de minister niet zitten. De minister schrijft ons geen reden te  hebben te twijfelen aan de zorgvuldigheid waarmee de nieuwe richtlijnen tot stand zijn gekomen.
Hartpatienten Nederland vindt dit een gemiste kans. Naar onze mening wordt met de nieuwe richtlijn de gezondheid van patiënten in gevaar gebracht. We zien en horen dat ook steeds meer huisartsen grote moeite hebben met de nieuwe richtlijn. Het is jammer dat het Nederlands Huisartsen Genootschap de oren heeft laten hangen naar de wens van de farmaceutische industrie. En wellicht is dit ook een teken aan de wand.

Voor meer artikelen klik hier


Geef een reactie


Reacties (1)