default-header
HomeNieuwsMinister buigt zich over nieuwe richtlijn cholesterol

Minister buigt zich over nieuwe richtlijn cholesterol

Geen onderdeel van een categorie

vrijdag 3 mei 2019, door Hartpatiënten Nederland

De minister gaat zich buigen over ons verzoek om niet akkoord te gaan met de verlaging van de richtlijn voor LDL-cholesterol. De vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de minister gevraagd om een reactie op onze brief. Dat heeft de griffier van de commissie ons vandaag laten weten. 

Dat betekent dat de minister zich moet uitspreken over zijn visie met betrekking tot de nieuwe LDL-cholesterol-richtlijn. Een richtlijn die volgens Hartpatiënten Nederland uitsluitend in het belang van de farmaceutische industrie is, niet in dat van de patiënt. Integendeel. We zijn heel benieuwd naar de reactie van de minister.

Ook Tros Radar besteedt binnenkort uitgebreid aandacht aan de onzin van sterke cholesterolverlaging in een special. De uitzending is op 13 mei.

Hier leest u de brief die wij aan de commissie schreven:

Aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag
Roermond, 15 april 2019
Betreft: richtlijnen LDL-cholesterol en pushen nieuw peperduur medicijn
Geachte commissieleden,
Hartpatiënten Nederland maakt zich grote zorgen over het pushen van een nieuw zinloos en vooral peperduur medicijn voor LDL-cholesterolverlaging. Dat medicijn jaagt de samenleving voor miljarden op extra kosten en levert alleen profijt op voor de producent van het geneesmiddel. Hartpatiënten Nederland verzoekt uw commissie om in te grijpen.
Korte samenvatting:
Hartpatiënten Nederland heeft bij de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid aan de bel getrokken over het pushen van een nieuw geneesmiddel. Hartpatiënten Nederland wil dat de nieuwe cholesterolverlager die  ingespoten dient te  worden, niet wordt voorgeschreven.  Een groot onderzoek (Fourier-studie) heeft inmiddels uitgewezen dat je er geen dag langer door leeft en de veiligheid op langere termijn is nog volstrekt ongewis. Bovendien is het nieuwe middel (een PCSK-9-remmer) peperduur en jaagt het Nederland voor miljarden op kosten. Hoe push je zo’n nieuw geneesmiddel? Gewoon, door een truc uit te halen: de streefwaarde van LDL-cholesterol verlagen van het toch al discutabele 2,5 naar 1,8 mmol/l. Een streefwaarde die vrijwel alleen met het nieuwe, in te spuiten middel gehaald kan  worden. En zie daar: de richtlijncommissie van artsen laat de oren hangen naar de belangen van de farmaceutische industrie, en heeft de streefwaarde van LDL-cholesterol verlaagd van 2,5 naar 1,8 mmol/l. Dit onder het misleidende en mogelijk zelfs schadelijke motto: hoe lager hoe beter. Een streefwaarde waarvan inmiddels is aangetoond dat het geen effect op overlijden heeft en waarvan de  veiligheid op lange termijn onbekend  is . Een streefwaarde die uitsluitend bedoeld lijkt om de omzet van de nieuwe LDL-cholesterolverlager te verhogen.
Een commissie van huisartsen, cardiologen en internisten heeft een nieuwe richtlijn opgesteld met streefwaarden. Daarbij is de streefwaarde van LDL-c in ons bloed verlaagd van 2,5 naar 1,8 mmol/l. Een waarde die vrijwel niet gehaald kan worden met de gangbare (orale) cholesterolverlagers. En simsalabim, de farmaceutische industrie had ,,toevallig’’ al een nieuw middel op de plank liggen, dat ingespoten moet worden. De veiligheid en werkzaamheid van dit middel worden wereldwijd betwijfeld.
Huisarts Hans van der Linde wees er deze week op dat in de richtlijncommissie twaalf specialisten zitten, van wie er maar liefst zeven hartelijke contacten zouden hebben met de farmaceutische industrie. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, is onze conclusie.
De nieuwe richtlijn houdt in dat in Nederland zogenoemde PCSK-9-remmers, zoals bijvoorbeeld Repatha, binnenkort massaal gaan worden voorgeschreven. En dat terwijl diverse  internationale  studies (IDEAL, FOURIER, IMPROVE-IT) hebben aangetoond dat een  sterke LDL-verlaging veel bijwerkingen geeft en geen verbetering op het gebied van sterfte.  Je leeft er geen dag langer door en Nederland wordt onnodig op kosten gejaagd.
Van der Linde constateert dat streven naar een sterke LDL-cholesterolverlaging niet zinvol is. In 2013 zijn ze er in de VS al vanaf  gestapt omdat het  een onbruikbare maat voor behandeling is.
Helaas hebben sommige artsen conflicterende belangen: dat van de patiënt en dat van de farmaceutische industrie. Het nieuwe devies wordt nu: hoe lager LDL, hoe beter. Onzin!
In werkelijkheid worden PCSK-9-remmers in de markt gebracht omdat de patenten van veel al langer bestaande cholesterolverlagers verlopen. Om nog meer geld te verdienen is nu dus ook de streefwaarde verlaagd naar 1,8. Een streefwaarde die bijna onhaalbaar is – en lage LDL-waarden zijn  op lange termijn mogelijk gevaarlijk. Overigens, zowel voor de streefwaarde van 1,8 als de huidige richtlijn van 2,5 bestaat geen begin van bewijs, aldus Van der Linde. Het lijkt er dus sterk op, dat deze normen alleen in het belang van de farmaceutische industrie  worden ingevoerd.

 

Voor meer artikelen klik hier