default-header
HomeNieuwsMinister blij met contracten Menzis. Wij blijven argwaan koesteren.

Minister blij met contracten Menzis. Wij blijven argwaan koesteren.

dinsdag 1 mei 2018, door Hartpatiënten Nederland

Bruno Bruins, onze minister van Volksgezondheid, is in zijn nopjes met de door ons eerder als ‘wurgcontract’ omschreven afspraken met een aantal ziekenhuizen. Die gaan over hartingrepen. Menzis is voornemens om ziekenhuizen, die te vaak operaties (deels) moeten overdoen, te straffen.

Bruno Bruins, onze minister van Volksgezondheid, is in zijn nopjes met de door ons eerder als ‘wurgcontract’ omschreven afspraken met een aantal ziekenhuizen. Die gaan over hartingrepen. Menzis is voornemens om ziekenhuizen, die te vaak operaties (deels) moeten overdoen, te straffen.

Menzis maakte met tien ziekenhuizen afspraken over bypasses en dotteren. De vergoeding stelt Menzis afhankelijk van de kwaliteit van de ingreep. Als alles direct goed gaat en er geen hersteloperatie nodig is, dan krijgt het ziekenhuis meer vergoed.

Hartpatiënten Nederland sprak van een wurgcontract. En we zijn nog steeds kritisch. We hebben inmiddels overleg gevoerd met de Nederlandse Hart Registratie, kortweg NHR. Met hen spraken we af, dat we intensief en nauw worden betrokken in de voortgang en planning van deze aan de ziekenhuizen opgelegde maatregel.

Onze vrees was dat ziekenhuizen bijvoorbeeld patiënten die een groot risico liepen, zouden gaan weigeren. De NHR liet echter weten, dat voor deze mensen uitzonderingen gelden. Zij lopen niet het risico ‘vergeten’ of ‘overgeslagen’ te worden, kortom.

Wij willen bijvoorbeeld weten hoe het precies zit met vervolgoperaties. Soms zijn die gewoon niet te vermijden, omdat zich onvoorziene complicaties voordoen bijvoorbeeld. Wij willen kunnen checken of ziekenhuizen hierop desondanks afgerekend worden. Want dat zet een enorme druk op chirurgen en behandelaars. En dat is voor niemand goed, en zeker voor de patiënt niet! 

De minister schrijft: ‘Het sluit aan bij de ambities van de regering dat het leveren van zorg van hoge kwaliteit aantrekkelijker moet zijn dan het leveren van zoveel mogelijk zorg, die niet altijd even zinnig en zuinig is’. Daarmee bedoelt hij dat ziekenhuizen er nu financieel belang bij hebben zoveel mogelijk handelingen te doen. Dat moet anders. De nieuwe afspraken zijn op de kwaliteit, en niet op de kwantiteit van de handelingen gericht. 

We houden u op de hoogte! 


Geef een reactie