IC

Leeftijdsdiscriminatie

Artsen en medisch specialisten hebben een draaiboek gemaakt waarin staat, hoe te handelen bij een tekort aan IC-bedden. Geselecteerde patiënten zouden dan voorrang krijgen wanneer de crisisfase is uitgeroepen. Mensen die naar verwachting kort zullen verblijven op de IC zullen, net als zorgpersoneel, als eerste een bed krijgen. De volgende stap is een keuze op basis van leeftijd: jongeren krijgen volgens het draaiboek voorrang op ouderen. Als allerlaatste wordt geloot wie een IC-bed krijgt. Mensen die weinig kans om te overleven hebben, worden dan sowieso geweigerd.
Ik zie niets in het voorstel om jongeren voorrang te geven op ouderen. In mijn beleving komt dat neer op een selectie op basis van leeftijd. Daar ben ik tegen. Als de overlevingskansen van twee mensen hetzelfde zijn, vind ik hun levens evenveel waard. In de hele discussie vraag ik mij af of er niet kritisch gekeken moet worden naar het totaalaantal beschikbare IC-bedden. Vergelijk ons met bijvoorbeeld Duitsland. Daar zijn veel meer bedden per 1.000 inwoners beschikbaar dan in ons land. Ondanks dat de behoefte normaal lager is. Waarom kan dat bij onze buren wel, en bij ons niet? Gelukkig is minister van Rijn ook tegen het voorstel van de artsen. Wordt vervolgd.
 

Reacties (11)

 • afbeelding van Hans Frohn
  Hans Frohn ( )

  Ik ben het wel volledig eens met het gisteren gepresenteerde voorstel en ik vind het vanzelfsprekend dat bij een keuze tussen iemand van 25 voorrang krijgt boven iemand van 70+ ( ik ben bijna 69 overgens en wil ik voor kiezen dat ik als ik naar een ic zou moeten en beademing noodzakelijk is om überhaupt niet behandeld te willen als aanvulling op mijn niet reanimeren verklaring uit solidariteit naar de jongere die nog een heel leven voor zich heeft.advirs: iets verder durven kijken als de oude neus lang is, dat is een te egoïstische houding vind ik.het alternatief loten is nog veel erger dan keuzes maken op basis van leeftijd

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Kirdneh
  Kirdneh ( )

  Helemaal eens, maar wat nu als het gaat over iemand van 25(vrijgezel en zonder kinderen) en iemand van 50 ( opgroeiende kinderen en getrouwd). Levensverwachting en overlevingskansen zouden maatgevend moeten zijn en leeftijd mag nooit zwart/wit gebruikt mogen worden in mijn ogen maar mag zeker een rol spelen

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Fred de Mos
  Fred de Mos ( )

  Beste Hans Crohn, Denk je er ook zo over als gekozen wordt voor de rotte appel van 25 i.p.v. de gezonde peer van 70+

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Piet Naalden
  Piet Naalden ( )

  Dan is de keuze reeds gemaakt door de artsen.
  Het gehele verhaal gaat alleen op bij volstrekt gelijke kansen/uitgangspunten van twee patiënten.
  We kunnen er van alles bij verzinnen en dan zul je maar arts zijn....

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Anoniem
  Anoniem ( )

  Dat ben ik wel met u eens heer Mos! Ik ben netjes maanden binnen gebleven en vanaf binnen kijkende naar de lachende en joelende jongeren om mij heen!

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Gijs
  Gijs ( )

  Als de keuze gemaakt moet worden tussen mij (bijna 70, medisch verleden) en mijn (klein)kind of zelfs een ander veel jonger iemand, alsjeblief, kies niet voor mij. Ik zou niet kunnen leven met het idee dat er anders gekozen/geloot zou worden.

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Tonnie Sluijter
  Tonnie Sluijter ( )

  Beste meneer Frohn

  Met dit draaiboek begeven wij ons op een hellend vlak. Er is gekozen voor 0-20/20-40/40-60/60-80 jaar. Wij werken in Nederland tot minimaal 67 jaar, wordt u ziek? Pech geen plek voor u op de IC maar wel bijvoorbeeld voor een 25 jarige drugverslaafde draaideurcrimineel. Zie hier het hellende vlak. Ik wil niet in zo'n wereld leven waarin in plaats van op overlevingskans gescreend word op leeftijd. IC verpleegkundigen opleiden en IC plekken creëren wanneer dit noodzakelijk is. Deze discussie zou nicht im Frage geweest zijn als de afgelopen jaren de zorg niet zo was gemarginaliseerd. Ik ben dus tegen ondanks dat ik wel zou kunnen rekenen op een plekje op de IC als 60 jarige zorgmedewerker.

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Peter B.
  Peter B. ( )

  Waarom kan in Nederland niet wat in Duitsland wel kan, namelijk zorgen voor meer IC-bedden.
  Ik denk dat de overdreven aandacht voor de marktwerking in de gezondheidszorg daar debet aan is.

  jun 17, 2020
 • afbeelding van I vo
  I vo ( )

  Een commissie onder leiding van een professor die ooit huisarts was heeft de criteria vastgesteld die de ziekenhuizen voor IC zouden moeten gaan hanteren! Jammer ik mag door die criteria niet meer naar de IC want een fictief een jaar jonger iemand heeft tegelijkertijd met mij het laatste bed bezet! Bizar dat de ouderenbonden zonder raadpleging van hun leden deze criteria Kennelijk hebben onderschreven! Luister goed wat minister Van Rijn (pvda) er over zegt! Regering leg zijn visie bij wet vast en breng de arts die mij laat creperen voor de rechter! Beste regering breng ook de permanente IC- capaciteit drastisch omhoog door bedden en personeel daarvoor te betalen en geef de beschermingsmiddelen niet meer weg aan China!

  jun 17, 2020
 • afbeelding van A van Vliet
  A van Vliet ( )

  Allereerst vind ik het jammer dat de focus zo sterk ligt op de "leeftijdsdiscriminatie", terwijl dit de "laatste" fase is in de afweging. Zoals ook Tonnie al reageerde: ook de maatschappelijke situatie zou een critirium kunnen zijn: nog kleine kinderen hebbend, alleenstaand zijn .... . Toch moet ook ik er niet aan denken dat ik (67j) op de IC zou komen i.p.v. mijn kleinzoon (11j). Alleen: hoe groot is de tijdsdruk op dat bizarre moment.
  Dan moet ik denken aan Pearl Haber waar een verpleegstertje moet selecteren op hulp dan wel laten sterven.

  jun 17, 2020
 • afbeelding van Hans Zevenbergen
  Hans Zevenbergen ( )

  Ik schrok bij de stellingen van de 'ethische' specialisten afgelopen week bij OP1 en miste oprecht de empathie met de mens. Vandaag gaat het om leeftijdsgrenzen, morgen op IQ en overmorgen de maatschappelijke status en de toegevoegde waarde aan de maatschappij. Leeftijds keuze is een verontrustende begin en het doet me aan iets denken uit de WOII. Zelf hebben de artsen en het verplegend personeel zich door ranking een plaats geclaimd bij een te kort aan IC bedden, eigen soort (volk) eerst, wat een vertoning. Nooit eerder dan vandaag hoorde ik over mogelijke uitbreidingen van de IC capaciteit. De Ahoy was als provisorium ingericht maar niet gebruikt. Duitsland heeft IC bedden aangeboden en gelukkig is daar wel gebruik van gemaakt. Zelf denk ik dat de heer Gommers een goede arts is, maar artsen zijn nog geen leiders of visionairs en maken op grond van beperkte informatie statements, die niet te verkopen zijn. Ik heb van hem alleen maar een huiltoon gehoord, maar nooit over een reserve capaciteit in Duitsland. Voor het Erasmus MC staat voor mij als een paal boven water, dat er in de leiding goed gekwalificeerde managers aangesteld moeten worden en geen goede artsen. Visionairs, voldoende IC bedden, voldoende middelen, voldoende voorraad, kennis van voorraden elders, kwaliteitszorg, samenwerking in grotere netwerken van ziekenhuizen, zowel regionaal als over de grenzen heen en ga zo maar door.

  jun 18, 2020

Geef een reactie

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.