default-header
HomeNieuwsLancering Grip op Bloeddruk

Lancering Grip op Bloeddruk

dinsdag 15 juni 2010, door Hartpatiënten Nederland

Sanofi-aventis introduceert vandaag het hypertensiemanagement programma Grip op Bloeddruk. Doel van het innovatieve zorgprogramma is patiënten te ondersteunen bij het behalen van de bloeddrukstreefwaarden.

Dit wordt bereikt door het optimaliseren van de diagnosestelling en het actief betrekken van de patiënt bij zijn behandeling. Grip op Bloeddruk is een product van sanofi-aventis Solutions, het bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten.

In Nederland wordt 60% van de 2 miljoen mensen met hoge bloeddruk gediagnosticeerd en behandeld. De helft hiervan haalt de streefwaarde, d.w.z. een systolische bloeddruk van140mmHg, conform de standaard NHG/CBO Cardiovasculair Risicomanagement 2006. Een 24-uurs bloeddrukmeting en vooral de regelmatige eigen bloeddrukmeting door de patiënt thuis, gemonitord door de huisarts, verhogen het inzicht in de ziekte, de bewustwording van de patiënt op de risicofactor hoge bloeddruk en de therapietrouw.

Grip op Bloeddruk is een 3-jarig hypertensiemanagement programma voor de 1e lijn. De patiënt meet minimaal acht weken thuis de bloeddruk. Via een mobiele telefoon gaan de gegevens naar een webbased omgeving. Van daaruit worden zowel de huisarts als de patiënt geïnformeerd over het effect van de medicatie en krijgt de patiënt inzicht in zijn bloeddruk. Dit draagt bij aan een betere leefstijl en therapietrouw. Het programma is geschikt als onderdeel van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC) cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en diabetes. Grip op Bloeddruk is een volledig hypertensiemanagement programma. Naast training en begeleiding voor arts en POH voorziet het zorgprogramma in een protocol voor bloeddruk meten, een website, HIS-koppeling en informatiemateriaal voor de patiënt. De beslissing voor een behandeling met geneesmiddelen liggen bij de voorschrijver en worden door het protocol niet beïnvloed. Zorgverzekeraars De praktijkgerichte aanpak en de aansluiting bij CVRM en de behandeling van diabetes hebben Zilveren Kruis Achmea en Salland Verzekeringen doen besluiten het programma te ondersteunen. Ton Geerdink, manager zorginkoop Salland Verzekeringen: “Dit is echt een voorbeeld van een innovatief en bruikbaar programma dat aansluit bij hetgeen de verzekeraar wil en waar de patiënt echt baat bij heeft.”

Op dit moment is Grip op Bloeddruk gestart bij 10 artsen en 100 patiënten. Dit wordt gesponsord door Zilveren Kruis Achmea. “De komende jaren stijgt het aantal chronisch zieken en ouderen met gezondheidsproblemen, neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe en zullen de zorgkosten oplopen. Thuismonitoring levert een bijdrage aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Het programma Grip op Bloeddruk past hier perfect bij”, aldus Lian van Amerongen, zorgontwikkelingsmanager bij Zilveren Kruis Achmea.

TV uitzending Moderne Zorg TV brengt Grip op Bloeddruk op zondag 13 juni om 13.00 uur in beeld op RTL 7. In de uitzending maken een patiënt, een behandelaar en een zorgverzekeraar helder hoe deze Solution gezondheidswinst mogelijk maakt voor de zorgconsument, de behandellast voor de arts vermindert en een kostenbesparing voor de zorgverzekeraar realiseert.

Over sanofi-aventis – Gezondheidswinst door innovatie Sanofi-aventis – een vooraanstaand, wereldwijd farmaceutisch bedrijf – ontdekt, ontwikkelt en verspreidt therapeutische oplossingen voor een beter leven voor zoveel mogelijk mensen. De patiënt staat daarbij centraal. De sanofi-aventis Groep is aanwezig in meer dan 100 landen op het Noordelijk en het Zuidelijk halfrond en is de grootste farmagroep van Europa.

In Nederland biedt het bedrijf (zelfzorg)geneesmiddelen, services en Solutions (innovatieve zorgconcepten). Sanofi-aventis Solutions wil, samen met andere partners in de zorg, door middel van tools en programma’s bijdragen aan het efficiënter inrichten van complexe zorg, bijdragen aan het doelmatiger communiceren tussen partijen in de zorg, de patiënt betrekken bij de eigen behandeling en zorg op afstand mogelijk maken.

Bron: NVEH


Geef een reactie