default-header
HomeNieuwsInformatie over medisch begeleide vakantietrips in zelfstandig tijdschrift Hartbrugreizen.nl wordt reisgids

Informatie over medisch begeleide vakantietrips in zelfstandig tijdschrift Hartbrugreizen.nl wordt reisgids

Vakantie

donderdag 13 oktober 2011, door Hartpatiënten Nederland

 

Samen met de decemberuitgave van Hartbrug-Magazine ontvangt iedereen ter introductie een GRATIS proefexemplaar van HartbrugReizen.

 

Dit eveneens interessante periodiek vol wetenswaardigheden over ons groeiende reisprogramma komt elke twee maanden uit, gelijktijdig met het Hartbrug-Magazine. Maar het maakt er niet langer onderdeel meer van uit. De twee bladen bestaan dan los van elkaar. Als donateur van onze belangenvereniging voor hartpatiënten kunt U kiezen om voortaan één of beide tijdschriften te ontvangen.

 

Uiteraard blijft het aloude Hartbrug-Magazine onze reismogelijkheden vermelden, zij het aanzienlijk beknopter.

 

Voorzitter Jan van Overveld van Hartpatiënten Nederland vertelt waarom de twee tijdschriften nu zijn losgekoppeld: ‘Eenvoudig gezegd: er is inmiddels een groep lezers die vindt dat er door ons té weinig over reizen wordt geschreven – die groep wil graag meer informatie lezen over bestemmingen en aanpalende reis- en ervaringsverhalen. En er is een categorie donateurs die gewoon níét is geïnteresseerd in onze reisberichtgeving. Donateurs, die ook niet snel mee zullen gaan met één van onze groepsreizen. Beide groepen willen echter wèl efficiënt via Hartbrug-Magazine op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen, trends en weetjes op het gebied van de hartzorg. Daarmee tekende zich feitelijk al een opsplitsing af, waarna we tot twee tijdschriften besloten. Bovendien kunnen we op deze manier ook een gewenste bezuiniging doorvoeren. Zo denken we te bereiken dat iedereen tevreden is en een aantrekkelijke keuze heeft.’

 

De reisambitie van Hartpatiënten Nederland dateert van jaren geleden. Het fenomeen, zo zegt Van Overveld, diende zich indertijd vrij onvoorzien aan. ‘Op verzoek van een aantal van onze donateurs begonnen wij medisch begeleide tripjes te organiseren voor mensen die door hun hartziekte nooit de deur uitkwamen. Ze durfden niet, waren bang dat ze zouden worden getroffen door een infarct. Sommige waren al bevreesd voor een verjaardagsvisite in een naburige stad, laat staan een kort reisje over de landsgrenzen. Menige hartpatiënt vereenzaamde zo. Mede op verzoek van hun partners hebben we de vicieuze cirkel langzaam kunnen doorbreken met het voorzichtig organiseren van uitstapjes, waarbij een gespecialiseerde verpleegkundige of een arts aanwezig waren.’ Die eerste Hartbrug-uitstapjes bleken een succes; snel nam het aantal deelnemers en bestemmingen in binnen- en buitenland toe.

 

En nu dan, per 2012: HartbrugReizen, een nieuw tijdschrift dat u in sfeervolle voorbeschouwingen alvast meeneemt naar de plekjes binnen en buiten onze landsgrenzen die in onze nieuwste reisprogramma’s zijn opgenomen. Met historische en andere wetenswaardigheden over de streek of stad, achtergronden over bijzondere bezienswaardigheden en plaatselijke gebruiken, interviews met personen die een rol hebben in de reis die u overweegt te gaan maken, evenals locale recepten en mooie fotografie. En vanzelfsprekend: belangwekkende informatie over uw medische begeleiding en – indien nodig – de beschikbare zorgmogelijkheden ter plaatse.

 

[ ‘Menige hartpatiënt durfde niet te reizen en vereenzaamde’ ]

 

Ondanks de sterk gestegen papierprijzen en drukkosten kunnen wij het abonnementsgeld voor Hartbrug-Magazine handhaven op € 17,50. Hiervoor ontvangt u, zes uitgaven per jaar. Slechts de vermelding van dit bedrag op de acceptgiro in december geeft uw keuze aan. Wilt u evenwel beide tijdschriften ontvangen, dan betaalt u slechts € 22,50 per jaar. Machtigt u ons voor automatische incasso dan is dat nog geen € 2,00 per maand!

 


Geef een reactie