default-header
HomeNieuwsHuisarts stelt geduld patiënt op de proef

Huisarts stelt geduld patiënt op de proef

vrijdag 29 januari 2010, door Hartpatiënten Nederland

De openingstijden van de huisarts zijn niet altijd toereikend en veel mensen kunnen niet altijd binnen 24 uur bij hun huisarts terecht. Ook ondervindt men nog belemmeringen bij het veranderen van huisarts.
Dit blijkt uit de meldactie die de Nederlandse patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Zorgbelangorganisaties eind vorig jaar hebben gehouden.

Bereikbaarheid niet altijd goed
Bijna tweederde van de vierduizend deelnemers meldt dat de openingstijden van de huisarts niet altijd toereikend zijn. Dat betekent dat voor slechts een derde dit wel altijd het geval is. De helft van de deelnemers ervaart ‘s ochtends in enige mate problemen met de telefonische bereikbaarheid van de huisarts. De resultaten van deze meldactie bevestigen daarmee het beeld uit IGZ/NPCF onderzoek van twee jaar geleden.
Wanneer de respondenten er niet in slagen hun huisartsenpraktijk telefonisch te bereiken, probeert het merendeel het later opnieuw. Ook geven vijfhonderd deelnemers aan hun toevlucht te zoeken bij de spoedlijn of de huisartsenpost. Om oneigenlijk gebruik van deze voorzieningen te voorkomen wijzen de NPCF en de Zorgbelangorganisaties op de noodzaak om de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk ook tijdens kantooruren verder te verbeteren.
Slechts 34% van de deelnemers geeft aan altijd binnen 24 uur bij hun huisarts terecht te kunnen. Dit terwijl ruim 90% van de deelnemers het min of meer eens is met de stelling dat een wachttijd van maximaal 24 uur acceptabel is. Een behoorlijk verschil waaruit blijkt dat de deelnemers een uitgesproken voorkeur hebben voor een snelle toegang tot hun huisarts.

Belemmeringen bij veranderen van huisarts
Veertien procent van de deelnemers geeft aan van huisarts te willen veranderen. Nog eens 11% is in de afgelopen twee jaar van huisarts veranderd. Belangrijkste redenen waren ontevredenheid (50%), verschil van inzicht (35%) en de bereikbaarheid (20%) van de huisarts. Ruim de helft van de ondervraagden die van huisarts wil veranderen, ervaart belemmeringen om te kunnen veranderen. Onderlinge afspraken tussen huisartsen wordt als belangrijkste obstakel genoemd (49%). Dit is opmerkelijk, omdat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de NPCF in een gezamenlijk uitgegeven digitale brochure aangeven dat alleen een volle huisartsenpraktijk een geldige reden is om patiënten eenzijdig te weigeren.

Beoordeling en bejegening kan beter
Ruim de helft van de deelnemers vindt dat de doktersassistente niet altijd goed beoordeelt of een afspraak met de huisarts noodzakelijk is. Zesenvijftig procent van de deelnemers wordt altijd vriendelijk te woord gestaan door de assistente, bij ruim 40% is dit niet altijd het geval. De NPCF en Zorgbelangorganisaties zijn kritisch op dit punt omdat zij van mening zijn dat patiënten altijd vriendelijk bejegend moeten worden.

 


Geef een reactie