default-header
HomeNieuws‘Gegevens implantaten langer bewaren’

‘Gegevens implantaten langer bewaren’

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 15 mei 2019, door Hartpatiënten Nederland

Gegevens over implantaten moeten langer dan nu bewaard blijven. Dat advies geeft de Gezondheidsraad. De Raad adviseert minister Bruno Bruins van Medische Zorg voor implantaten een bewaartermijn van 115 jaar in te voeren, berekend vanaf de geboorte van de drager. Nu geldt voor medische dossiers een bewaartermijn van minimaal 15 jaar. De Raad vindt dat te weinig, blijkt uit een bericht in de Nationale Zorggids.

Door de termijn te verlengen kunnen dragers van implantaten (zoals bijvoorbeeld pacemakers en icd’s) altijd worden achterhaald. Sinds dit jaar moeten zorgaanbieders gegevens over implantaten melden bij het Landelijk Implantaten Register (LIR). Daarin staat welke implantaten door welke zorgaanbieder wanneer zijn geplaatst. Mochten zich problemen voordoen, dan informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd de zorgaanbieders, en die benadert de dragers van de implantaten weer.
Naast de gegevens in het LIR moeten zorgaanbieders ook het medisch dossier 115 jaar bewaren – althans voor zover dat gaat over de implantaten, vindt de Gezondheidsraad.
Hartpatiënten Nederland juicht het voorstel van de Gezondheidsraad toe.  Met name bij bijvoorbeeld pacemakers die lang in het lichaam zitten, kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Met name het risico op complicaties kan toenemen naarmate het implantaat langer in het lichaam zit.

Voor meer artikelen klik hier