default-header
HomeNieuwsGeachte lezer,

Geachte lezer,

vrijdag 10 september 2010, door Hartpatiënten Nederland

Volg je hart, zo zeg ik vaak. Dat is ook de reden waarom er op deze pagina aandacht wordt besteed aan mijn verhaal, dat ik graag met u wil delen. En mijn gedichten in het bijzonder.

Volg je hart, zo zeg ik vaak. Dat is ook de reden waarom er op deze pagina aandacht wordt besteed aan mijn verhaal, dat ik graag met u wil delen. En mijn gedichten in het bijzonder.
Waarom ? Zelf ben ik geen hartpatiënt, noch werd ik onlangs actief van nabij geconfronteerd met hart- en vaatziekten. Toch spreekt de doelstelling van Hartpatiënten Nederland mij aan, waarbij mijns inziens het duurzame en integere karakter van de Stichting ongeëvenaard is. Zonder steun van de overheid, noch van de farmaceutische industrie, maar met grote passie en op veelzijdige wijze wordt er gewerkt aan een zeer diverse vorm van begeleiding van hartpatiënten en hun omgeving.

Dit sluit aan bij mijn eigen levensvisie waarbij ik vind dat eenieder zijn steentje zou moeten bijdragen voor een betere wereld. Deelgenoot zijn kan daarbij helpen en het reiken van handvaten zorgt ervoor dat je een berg makkelijker beklimt.

Een andere benaderingswijze maakt uniek, en saamhorigheid zorgt voor kansen die je zelf misschien minder snel zou zien. Dit zie ik terug in mijn eigen leven, maar ook bij Hartpatiënten Nederland staat dit centraal.

Zelf werk ik in de financiële dienstverlening, maar ik ben geruime tijd actief geweest met vrijwilligerswerk voor dak- en thuislozen. Waarom niet je vleugels spreiden ? Verleg eens een grens. Ook in de begeleiding van mijn man in zijn strijd tegen kanker, treft de saamhorigheid, en doorzettingsvermogen is daarbij essentieel.

Nu deze strijd na een heel intensieve periode gewonnen is, vind ik het nog belangrijker te kunnen kijken naar de zonzijde van het leven. En hoewel ik mij terdege besef dat elk leven over hoge bergen en diepe dalen zal gaan, besef ik ook dat het reiken van een hand aan degene die hem nodig heeft, essentieel is.

Tijdens de ziekteperiode van mijn man ben ik begonnen met het schrijven van gedichten. Hierin kon ik de gevoelens uiten die ik niet voor de zoveelste keer met anderen wilde delen. Dit gaf mij kracht. Ik ben ook daarna gedichten blijven schrijven. Deze gingen over heel veel verschillende onderwerpen die mij raakten, maar ook soms over hele simpele dingen, zoals het schijnen van de zon. Deze gedichtjes zijn niet literair, maar komen uit mijn hart; ik laat het spreken, bloeien, en geef mijn boeketje graag aan een ander, als ik diegeen ermee “aanraken” kan.

Er overlijden meer mensen aan hartkwalen en vaatproblemen dan aan vormen van kanker. Door het o zo belangrijke werk van Hartpatiënten Nederland en de veelzijdigheid van deze Stichting, die ik ook terugzie in mijn gedichten, heb ik besloten mijn “hartgedichten” belangeloos te delen met de trouwe hartgenoten die voor Hartpatiënten Nederland zo belangrijk zijn.

Vanaf nu kunt u wekelijks mijn gedichten lezen in de HartFlits en ik reik u middels dit artikel graag mijn hand om samen de weg naar eenieders hart te vinden.

Mijn naam is Suzanne Ubachs, nieuwe hartgenoot van Hartpatiënten Nederland !
Ik hoop u te ontmoeten in de wereld die Hartpatiënten Nederland schept !


Geef een reactie